Pressmeddelanden

november 14, 2023 Regulatorisk

Rättelse: Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023

Återpublicerar med MAR-text i pressmeddelandet. Inga andra förändringar har gjorts i pressmeddelandet eller den bifogade rapporten.  Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed kvartalsrapport...

november 14, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan...

november 9, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics rapporterar top-line data från bolagets fas IIb studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) presenterar idag top-line data från Bolagets fas IIb-studie med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta (degenerative disc disease, ”DDD”). Den...

oktober 24, 2023

Stayble Therapeutics anlitar Ferghana Partners för att stödja partneringaktiviteter

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har ingått ett avtal med transaktionsrådgivaren Ferghana Partners (“Ferghana”) inför de kommande kliniska resultaten från...

september 21, 2023

Stayble Therapeutics presenterar på Financial Stockholms investerarträff den 25 september 2023

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget kommer att delta vid investerarmötet ”Investera som proffsen”, som arrangeras av Financial Stockholm den 25...

september 6, 2023

Stayble Therapeutics meddelar sista patientens sista besök i den kliniska fas 2b-studien

Staybles Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den sista patientens sista besök (Last Patient Last Visit, LPLV) i den kliniska fas 2b-studien inom...

september 6, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics avslutar avtal gällande likviditetsgaranti

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har sagt upp avtalet gällande likviditetsgaranti med Lago Kapital AB (”Lago”). Avtalet kommer att sluta...

augusti 28, 2023

Första patient inkluderad i Stayble Therapeutics kliniska fas 1b-studie inom diskbråck

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den första patienten har inkluderats i Bolagets kliniska fas 1b-studie med STA363 för behandling av diskbråck....

augusti 22, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör halvårsrapport 2023

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan följer en...

juli 12, 2023

90% har slutfört tolvmånadersuppföljning i Stayble Therapeutics pågående fas IIb-studie

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") meddelar idag att cirka 90% av alla patienter i Bolagets pågående fas IIb-studie inom degenerativa disksjukdomar har genomfört sin...

juni 12, 2023

Stayble Therapeutics besökte Bio International Convention i Boston

Som en del av Staybles Therapeutics (”Stayble”) strategi för att hitta en utvecklingspartner medverkade bolaget under förra veckan på det internationella eventet Bio International Convention...

juni 1, 2023 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämman i Stayble Therapeutics

Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 1 juni 2023 kl. 14.00 på Bolagets kontor på Arvid Hedvalls Backe 4 i Göteborg....

maj 23, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för första kvartalet 2023

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed kvartalsrapport för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan...

maj 9, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) publicerar idag årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/) och bifogad i detta utskick.

maj 2, 2023 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 1 juni 2023 kl. 14.00 på bolagets kontor på Arvid Hedvalls Backe 4 i...

april 28, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB meddelar sista dag för handel med BTA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

april 26, 2023

Stayble Therapeutics presenterar Dr. Daisuke Sakai som ny vetenskaplig rådgivare

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har stärkt sitt vetenskapliga råd med Professor Daisuke Sakai, MD, PhD, som ny vetenskaplig rådgivare. Dr....

april 25, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

april 19, 2023

Stayble Therapeutics AB utser Jarkko Kalliomäki till Chief Medical Officer

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Jarkko Kalliomäki tillträder som Chief Medical Officer (CMO). Jarkko Kalliomäki är specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin och smärtlindring,...

april 13, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

april 5, 2023

Stayble Therapeutics presenterar positiva interimsdata från pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) genomför för närvarande en fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363. Bolaget presenterar nu positiva interimsdata med etablerad säkerhet och tolerabilitet...

april 3, 2023

Hör Stayble Therapeutics AB:s VD presentera bolaget och företrädesemissionen

Med anledning av den pågående företrädesemissionen av aktier gör Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward ett antal presentationer och intervjuer. Mer information om företrädesemissionen, där teckningstiden...

mars 29, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör tilläggsprospekt med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 28, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB erhåller ytterligare toppgarantier i pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 24, 2023 Regulatorisk

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 23, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB erhåller ytterligare teckningsförbindelser och vederlagsfri toppgaranti i förestående företrädesemission från huvudägare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 17, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 16, 2023 Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stayble Therapeutics AB

Idag den 16 mars 2023 hölls extra bolagsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med...

mars 7, 2023

Stayble Therapeutics presenterar på Life Science-dagen i Göteborg 8 mars 2023

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget kommer att presentera vid den årliga Life-Science-dagen i Göteborg, som äger rum onsdagen den 8 mars...

februari 28, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics får godkännande att starta klinisk fas Ib-studie med STA363 för behandling av diskbråck

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget fått klartecken att starta den första kliniska studien med sin läkemedelskandidat mot diskbråck. Bolaget breddar...

februari 22, 2023 Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr: 559024–8372, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2023 kl. 14.00 i på bolagets kontor, Arvid Hedvalls...

februari 22, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB breddar verksamheten med ytterligare en klinisk indikation och beslutar om företrädesemission om cirka 35,2 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

februari 21, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, https://staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan följer en...

februari 13, 2023

Stayble Therapeutics säkrar all nyckeldata från pågående fas IIb studie med STA363

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets fas IIb-studie nått uppföljningsmålet att 100 patienter genomfört sitt 6 månadersbesök. All avgörande data för...

december 6, 2022

Stayble Therapeutics presenterar den pågående fas 2b-studien vid European Congress on Clinical Trials in Pain

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets pågående fas 2b-studien har accepterats för posterpresentation vid 4th European Congress on Clinical Trials in Pain...

november 30, 2022

Stayble Therapeutics presenterar på ProHearings kapitalmarknadsdag den 1 december 2022

Torsdag den 1 december deltar Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) på ProHearings investerarevent. Bolagets VD, Andreas Gerward, kommer ge en investerarpresentation och svarar på...

november 15, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida.

november 7, 2022

Stayble Therapeutics presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg

Andreas Gerward, VD på Stayble Therapeutics AB, kommer delta på Stora Aktiedagen i Göteborg den 8 november 2022. Ämnen som kommer beröras inkluderar Staybles marknadspotential,...

oktober 17, 2022

Fortsatt god följsamhet i Stayble Therapeutics fas IIb-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) uppdaterar om den pågående fas IIb-studien. Bolaget ser en fortsatt god följsamhet och ca 70% av alla patienter har...

september 19, 2022

Kalqyl publicerar analys av Stayble Therapeutics

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) har nyligen ingått i ett avtal med analysbolaget Kalqyl AB (“Kalqyl”) som nu har publicerat den första analysen av...

september 1, 2022

VD köper aktier i Stayble Therapeutics

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets VD Andreas Gerward har köpt 15 000 aktier i Bolaget till ett total värde om 73 350...

augusti 31, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics når viktig milstolpe – fas IIb-studie fullrekryterad

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den sista patienten inkluderats i den pågående kliniska fas IIb-studien med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta....

augusti 16, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör halvårsrapport

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapporten för 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida.

juni 1, 2022 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics

Idag, den 1 juni 2022, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig...

maj 17, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida.

maj 6, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics anlitar Lago Kapital AB som likviditetsgarant

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget kommer med start från den 9 maj 2022 att byta likviditetsgarant till Lago Kapital AB...

maj 2, 2022 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 1 juni 2022 kl. 12.00 i på Bolagets kontor, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg....

maj 2, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör årsredovisning för helåret 2021

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisning avseende helåret 2021.

april 25, 2022

Stayble Therapeutics har rekryterat 75% av patienterna i sin pågående fas IIb-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har rekryterat 75% av alla patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta till den pågående kliniska fas...

mars 30, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser.

mars 15, 2022

Stayble Therapeutics presenterade på Aktiedagen Stockholm 2022

Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward höll den 14 mars 2022 en presentation på Aktiedagen Stockholm 2022, vilket är ett evenemang arrangerat av Aktiespararna.

mars 14, 2022

Stayble Therapeutics kommenterar pågående studie i Ryssland

Stayble Therapeutics AB kommenterar Bolagets pågående kliniska fas IIb-studie som bland annat pågår i Ryssland. Bolaget följer utvecklingen noga och vår nuvarande bedömning är att...

februari 22, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Göteborg, 22 februari 2022 – Stayble Therapeutics AB publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet (oktober - december) och för perioden 1 januari–31 december 2021, 

februari 1, 2022

Analysguiden har genomfört en analys av Stayble Therapeutics och initierar aktieanalysbevakning

Analysguiden har genomfört en uppdragsanalys av Stayble Therapeutics. Hela analysen går att läsa på följande länk: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/initieringsanalys-stayble-therapeutics-unik-behandling-diskrelaterad-ryggsmarta

december 1, 2021

Stayble Therapeutics presenterade på Stora Aktiedagen Stockholm 2021

Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward höll den 30 november 2021 en presentation på Stora Aktiedagen Stockholm 2021, vilket är ett evenemang arrangerat av Aktiespararna. Evenemanget,...

november 18, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2021

Göteborg, 18 november 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet (juli-september) 2021

november 4, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics presenterar interimsdata från pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) genomför för närvarande en fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363. Bolaget har analyserat blindade data och resultatet visar på fortsatt...

augusti 16, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2021

Göteborg, 16 augusti 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april– juni) 2021

juni 2, 2021 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 2 juni 2021

Idag, den 2 juni 2021, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig...

maj 17, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2021

Göteborg, 17 maj 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2021

maj 3, 2021 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 2 juni 2021 kl. 12.00 på bolagets kontor på Arvid Hedvalls Backe 4, våning...

maj 3, 2021 Regulatorisk

Stayble offentliggör årsredovisning för 2020

Göteborg, 3 maj 2021 – Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2020.

april 28, 2021

Stayble förstärker sitt team genom rekrytering av VP CMC och Regulatory Affairs

Stayble Therapeutics meddelade idag att bolaget förstärker sitt team genom rekrytering av Dr. Sara Richardson i den nyskapade rollen VP CMC and Regulatory Affairs. Dr....

april 21, 2021 Regulatorisk

Stayble ger uppdatering om den pågående Fas 2b-studien med anledning av covid-19-pandemin

Stayble Therapeutics meddelade idag att rekrytering av patienter till bolagets pågående Fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363 går långsammare än beräknat på grund av covid-19-pandemin och...

mars 31, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör bokslutskommunikén för 2020

Göteborg, 31 mars 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar bokslutskommuniké för 2020.

mars 10, 2021

Stayble stärker den vetenskapliga rådgivande kommittén med professor Hans Jörg Meisel

Stayble Therapeutics meddelade idag att företagets vetenskapliga rådgivande kommitté utökas genom utnämningen av professor Hans Jörg Meisel, Berlin, Tyskland. Professor Meisel tillför ytterligare kompetens inom...

mars 10, 2021

Stayble stärker den vetenskapliga rådgivande kommittén med professor Hans Jörg Meisel

Stayble Therapeutics meddelade idag att företagets vetenskapliga rådgivande kommitté utökas genom utnämningen av professor Hans Jörg Meisel, Berlin, Tyskland. Professor Meisel tillför ytterligare kompetens inom...

mars 4, 2021 Regulatorisk

Sista dag för handel med BTA

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 8 mars 2021 och stoppdag...

februari 22, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics företrädesemission övertecknad

Den 17 februari 2021 avslutades teckningstiden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 268 procent av befintliga aktieägare och...

februari 3, 2021 Regulatorisk

Information om handel med teckningsrätter och BTA

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) informerar härmed att första dag för handel med teckningsrätter och betald tecknad aktie (”BTA”) i samband med Bolagets pågående...

februari 3, 2021 Regulatorisk

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier...

januari 27, 2021 Regulatorisk

Stayble offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 3 februari 2021. Prospektet har idag...

januari 21, 2021

Stayble stärker den vetenskapliga rådgivande kommittén med amerikanska opinionsledare

Stayble Therapeutics meddelade idag att företagets vetenskapliga rådgivande kommitté har utsett två nya medlemmar - dr Aaron Calodney och dr Douglas Beall. Deras expertis och...

december 18, 2020 Regulatorisk

Stayble beslutar genomföra företrädesemission i syfte att säkerställa slutförandet av pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där...

december 4, 2020 Regulatorisk

Stayble initierar kapitaliseringsplan och inleder marknadssondering i syfte att säkerställa genomförandet av pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att inleda förberedelser för att säkerställa kapital för genomförande av den pågående...

december 4, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Totalt nyttjades 7 122 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,3 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 7 122 aktier till teckningskurs 12,30 SEK per aktie. Genom...

november 17, 2020

Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB inleds idag den 17 november 2020

Idag är första dagen för utnyttjande av TO1 för teckning av aktier som löper till och med 1 december 2020. Varje teckningsoption ger rätt att...

november 16, 2020 Regulatorisk

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB har fastställts till 12,30 SEK

Stayble Theraputics AB genomförde under det första kvartalet 2020 i samband med noteringen på Nasdaq First North Growt Market, en nyesemission av units där en...

november 16, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2020

Göteborg, 16 november 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet (juli– september) 2020.

oktober 7, 2020

Stayble presenterar på EUROSPINE Annual Meeting 2020

Stayble Therapeutics meddelade idag att professor Anders Lehmann, VP Development, kommer att hålla ett föredrag med titeln ”Sclerosation of the intervertebral disc using lactic acid...

oktober 6, 2020

Stayble startar klinisk fas 2b-studie i Spanien

Stayble Therapeutics meddelade idag att Bolaget har initierat den första kliniken i Spanien för sin kliniska fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363. Patientrekryteringen påbörjas omgående. Bolaget...

oktober 1, 2020

Staybles prekliniska data samt den kliniska fas Ib-studien med STA363 publiceras i tidskriften SPINE

En artikel baserad på resultat från Staybles prekliniska studier samt den kliniska fas Ib-studien med STA363 har publicerats i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Spine.

augusti 17, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2020

Göteborg, 17 augusti 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april– juni) 2020.

juli 31, 2020 Regulatorisk

Första patient behandlad i Staybles kliniska fas 2b-studie

Stayble Therapeutics kan idag, 31 juli 2020, meddela att den första patienten har behandlats i Bolagets kliniska fas 2b-studie. STA363 riktar sig till patienter som...

juli 2, 2020

Staybles kliniska fas 2b-studie har nu också startat i Nederländerna

Stayble kan idag, 2 juli 2020, meddela att Bolaget har initierat den första kliniken i Nederländerna och kan nu börja rekrytera patienter där. Bolaget har...

juni 16, 2020 Regulatorisk

Staybles kliniska fas 2b-studie har startat

Stayble kan idag, 16 juni 2020, meddela att Bolaget har startat sin fas 2b studie med STA363 genom att den första kliniken i Ryssland nu...

juni 8, 2020 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 8 juni 2020 – rättelse

Tidigare PM hade felaktig hänvisning till MAR. Idag, den 8 juni 2020, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut...

juni 8, 2020 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 8 juni 2020

Idag, den 8 juni 2020, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig...

maj 20, 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b-studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Ryssland

Stayble kan idag, 20 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från ryska myndigheter för start av klinisk fas 2b-studie med STA363. Bolaget har tidigare...

maj 18, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020 – rättelse

Uppdatering, tidigare PM (2020-05-18, 08.00) saknade bilagd kvartalsrapport. Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2020.

maj 18, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020

Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2020.

maj 7, 2020 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 8 juni 2020 kl. 12.00 på Sahlgrenska Science Park på Medicinaregatan 8A i Göteborg....

maj 1, 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Spanien

Stayble kan idag, 1 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från spanska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Bolaget har...

april 21, 2020 Regulatorisk

Stayble offentliggör årsredovisning för 2019

Göteborg, 21 april 2020 – Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2019.

april 14, 2020

Stayble har tillsammans med APL slutfört tillverkningen av prövningsläkemedlet till den kommande kliniska fas 2b studien.

Bolaget kan meddela att prövningsläkemedlet (två doser av STA363 och placebo) nu har tillverkats och kvalitetssäkrats av vår samarbetspartner APL.

april 3, 2020 Regulatorisk

Stayble senarelägger årsstämman till följd av COVID-19

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, har Staybles styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till...

mars 17, 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Nederländerna

Stayble kan idag, 17 mars 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från nederländska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Finalt godkännande...

mars 17, 2020

Stayble har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter i Spanien om start av klinisk fas 2b studie.

Bolaget kan meddela att ytterligare ett viktigt steg för start av klinisk fas 2b studie med STA363 under Q2 har genomförts. Bolaget har nu också...

mars 9, 2020

Stayble har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter i Nederländerna om start av klinisk fas 2b studie.

Bolaget kan meddela att ett viktigt steg för start av klinisk fas 2b studie under Q2 har genomförts. Bolaget har skickat in ansökningar till regulatoriska...

mars 9, 2020

Idag inleds handeln i Staybles aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 9 mars 2020, inleds handeln i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas...

mars 6, 2020

Stayble utser Mangold till likviditetsgarant

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med första dag för...

mars 4, 2020 Regulatorisk

Stayble har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 9 mars 2020

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1...

februari 25, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019

Göteborg, 25 februari 2020 – Stayble Therapeutics AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019.

februari 21, 2020

Staybles unitemission tecknades till 436%

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT...

februari 17, 2020

Imorgon är sista dag för teckning i Staybles unitemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT...

februari 4, 2020

Teckningsperioden för Staybles unitemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market inleds idag och Bolaget bjuder in till investerarträffar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT...

januari 31, 2020

Stayble Therapeutics AB offentliggör prospekt inför nyemission av units i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT...

januari 30, 2020

Stayble Therapeutics AB avser att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomföra nyemission i anslutning till noteringen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT...

november 14, 2023 Regulatorisk

Rättelse: Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023

Återpublicerar med MAR-text i pressmeddelandet. Inga andra förändringar har gjorts i pressmeddelandet eller den bifogade rapporten.  Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed kvartalsrapport...

november 14, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan...

november 9, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics rapporterar top-line data från bolagets fas IIb studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) presenterar idag top-line data från Bolagets fas IIb-studie med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta (degenerative disc disease, ”DDD”). Den...

september 6, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics avslutar avtal gällande likviditetsgaranti

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har sagt upp avtalet gällande likviditetsgaranti med Lago Kapital AB (”Lago”). Avtalet kommer att sluta...

augusti 22, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör halvårsrapport 2023

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan följer en...

juni 1, 2023 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämman i Stayble Therapeutics

Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 1 juni 2023 kl. 14.00 på Bolagets kontor på Arvid Hedvalls Backe 4 i Göteborg....

maj 23, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för första kvartalet 2023

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed kvartalsrapport för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan...

maj 9, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) publicerar idag årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/) och bifogad i detta utskick.

maj 2, 2023 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 1 juni 2023 kl. 14.00 på bolagets kontor på Arvid Hedvalls Backe 4 i...

april 28, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB meddelar sista dag för handel med BTA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

april 25, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

april 13, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 29, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör tilläggsprospekt med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 28, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB erhåller ytterligare toppgarantier i pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 24, 2023 Regulatorisk

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 23, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB erhåller ytterligare teckningsförbindelser och vederlagsfri toppgaranti i förestående företrädesemission från huvudägare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 17, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

mars 16, 2023 Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stayble Therapeutics AB

Idag den 16 mars 2023 hölls extra bolagsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med...

februari 28, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics får godkännande att starta klinisk fas Ib-studie med STA363 för behandling av diskbråck

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget fått klartecken att starta den första kliniska studien med sin läkemedelskandidat mot diskbråck. Bolaget breddar...

februari 22, 2023 Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr: 559024–8372, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2023 kl. 14.00 i på bolagets kontor, Arvid Hedvalls...

februari 22, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB breddar verksamheten med ytterligare en klinisk indikation och beslutar om företrädesemission om cirka 35,2 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER...

februari 21, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, https://staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan följer en...

november 15, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida.

augusti 31, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics når viktig milstolpe – fas IIb-studie fullrekryterad

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den sista patienten inkluderats i den pågående kliniska fas IIb-studien med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta....

augusti 16, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör halvårsrapport

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapporten för 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida.

juni 1, 2022 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics

Idag, den 1 juni 2022, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig...

maj 17, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida.

maj 6, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics anlitar Lago Kapital AB som likviditetsgarant

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget kommer med start från den 9 maj 2022 att byta likviditetsgarant till Lago Kapital AB...

maj 2, 2022 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 1 juni 2022 kl. 12.00 i på Bolagets kontor, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg....

maj 2, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör årsredovisning för helåret 2021

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisning avseende helåret 2021.

mars 30, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser.

februari 22, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Göteborg, 22 februari 2022 – Stayble Therapeutics AB publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet (oktober - december) och för perioden 1 januari–31 december 2021, 

november 18, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2021

Göteborg, 18 november 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet (juli-september) 2021

november 4, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics presenterar interimsdata från pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) genomför för närvarande en fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363. Bolaget har analyserat blindade data och resultatet visar på fortsatt...

augusti 16, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2021

Göteborg, 16 augusti 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april– juni) 2021

juni 2, 2021 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 2 juni 2021

Idag, den 2 juni 2021, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig...

maj 17, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2021

Göteborg, 17 maj 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2021

maj 3, 2021 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 2 juni 2021 kl. 12.00 på bolagets kontor på Arvid Hedvalls Backe 4, våning...

maj 3, 2021 Regulatorisk

Stayble offentliggör årsredovisning för 2020

Göteborg, 3 maj 2021 – Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2020.

april 21, 2021 Regulatorisk

Stayble ger uppdatering om den pågående Fas 2b-studien med anledning av covid-19-pandemin

Stayble Therapeutics meddelade idag att rekrytering av patienter till bolagets pågående Fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363 går långsammare än beräknat på grund av covid-19-pandemin och...

mars 31, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör bokslutskommunikén för 2020

Göteborg, 31 mars 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar bokslutskommuniké för 2020.

mars 4, 2021 Regulatorisk

Sista dag för handel med BTA

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 8 mars 2021 och stoppdag...

februari 22, 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics företrädesemission övertecknad

Den 17 februari 2021 avslutades teckningstiden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 268 procent av befintliga aktieägare och...

februari 3, 2021 Regulatorisk

Information om handel med teckningsrätter och BTA

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) informerar härmed att första dag för handel med teckningsrätter och betald tecknad aktie (”BTA”) i samband med Bolagets pågående...

februari 3, 2021 Regulatorisk

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier...

januari 27, 2021 Regulatorisk

Stayble offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 3 februari 2021. Prospektet har idag...

december 18, 2020 Regulatorisk

Stayble beslutar genomföra företrädesemission i syfte att säkerställa slutförandet av pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där...

december 4, 2020 Regulatorisk

Stayble initierar kapitaliseringsplan och inleder marknadssondering i syfte att säkerställa genomförandet av pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att inleda förberedelser för att säkerställa kapital för genomförande av den pågående...

december 4, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Totalt nyttjades 7 122 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,3 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 7 122 aktier till teckningskurs 12,30 SEK per aktie. Genom...

november 16, 2020 Regulatorisk

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB har fastställts till 12,30 SEK

Stayble Theraputics AB genomförde under det första kvartalet 2020 i samband med noteringen på Nasdaq First North Growt Market, en nyesemission av units där en...

november 16, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2020

Göteborg, 16 november 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet (juli– september) 2020.

augusti 17, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2020

Göteborg, 17 augusti 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april– juni) 2020.

juli 31, 2020 Regulatorisk

Första patient behandlad i Staybles kliniska fas 2b-studie

Stayble Therapeutics kan idag, 31 juli 2020, meddela att den första patienten har behandlats i Bolagets kliniska fas 2b-studie. STA363 riktar sig till patienter som...

juni 16, 2020 Regulatorisk

Staybles kliniska fas 2b-studie har startat

Stayble kan idag, 16 juni 2020, meddela att Bolaget har startat sin fas 2b studie med STA363 genom att den första kliniken i Ryssland nu...

juni 8, 2020 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 8 juni 2020 – rättelse

Tidigare PM hade felaktig hänvisning till MAR. Idag, den 8 juni 2020, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut...

juni 8, 2020 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 8 juni 2020

Idag, den 8 juni 2020, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig...

maj 20, 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b-studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Ryssland

Stayble kan idag, 20 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från ryska myndigheter för start av klinisk fas 2b-studie med STA363. Bolaget har tidigare...

maj 18, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020 – rättelse

Uppdatering, tidigare PM (2020-05-18, 08.00) saknade bilagd kvartalsrapport. Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2020.

maj 18, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020

Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2020.

maj 7, 2020 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 8 juni 2020 kl. 12.00 på Sahlgrenska Science Park på Medicinaregatan 8A i Göteborg....

maj 1, 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Spanien

Stayble kan idag, 1 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från spanska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Bolaget har...

april 21, 2020 Regulatorisk

Stayble offentliggör årsredovisning för 2019

Göteborg, 21 april 2020 – Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2019.

april 3, 2020 Regulatorisk

Stayble senarelägger årsstämman till följd av COVID-19

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, har Staybles styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till...

mars 17, 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Nederländerna

Stayble kan idag, 17 mars 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från nederländska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Finalt godkännande...

mars 4, 2020 Regulatorisk

Stayble har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 9 mars 2020

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1...

februari 25, 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019

Göteborg, 25 februari 2020 – Stayble Therapeutics AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019.