VD köper aktier i Stayble Therapeutics

september 2022

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets VD Andreas Gerward har köpt 15 000 aktier i Bolaget till ett total värde om 73 350 SEK. Aktierna har köpts i den löpande handeln.

Andreas Gerward köpte aktier den 31 augusti 2022 och förvärvade totalt 15 000 aktier till en kurs på 4,89 kronor per aktie, och han äger därefter totalt 360 000 aktier i Bolaget.

 

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se
+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post ca@skmg.se