Bolagsstyrning

Stayble Therapeutics AB är ett svenskt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005: 551) och årsredovisningslagen (1995: 1554).

Efter noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North kommer bolaget att tillämpa och följa Nasdaq First Norths regler och föreskrifter. Stayble Therapeutics ABs revisor är RSM Göteborg KB, Göteborg. Huvudrevisorn är Leif Bohman. Bolagets bolagsordning finns HÄR.