Samtliga patienter inkluderade i Stayble Therapeutics fas Ib-studie i diskbråck med STA363

mars 2024

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den sista patienten inkluderats i den pågående kliniska fas Ib-studien med STA363 mot diskbråck. Inga betydande biverkningar har så här långt rapporterats och hittills har ingen av de inkluderade patienterna avbrutit sitt deltagande i studien. Resultat från studien beräknas finnas tillgängliga under Q4 2024.

Den pågående kliniska studien som utförs i samarbete med kontraktforskningsbolaget CromSource och vid fyra kliniker i Polen är en dubbelblind placebokontrollerad studie som syftar till att i första hand studera säkerhet och tolerabilitet av STA363. Utöver detta kommer vi bland annat att analysera förändringar i diskvolym samt påverkan på patientens smärta. Målet med studien är att ha minst 18 utvärderingsbara patienter. Patientrekryteringen har gått enligt plan med målet att rekrytera 24 patienter för att ta höjd för potentiella avhopp. Då patientrekryteringen sker parallellt på flera kliniker och att samtliga patienter som inkluderats i studien också erbjöds behandling så injicerades totalt 25 patienter i den kliniska studien.

 

Patienterna följs under 6 månader efter inkludering. Detta betyder att de sista patienterna kommer att genomföra sitt sista besök i månadsskiftet augusti/september. Därefter kommer insamlade data verifieras och kvalitetskontrollerats varefter databasen låses. Därefter kan analyser av data påbörjas för att producera och sammanställa resultaten. Vi bedömer att allt detta kommer att ta två till tre månader. Finala resultat från studien beräknas finnas tillgängliga under Q4 2024.

 

Andreas Gerward, VD, kommenterar:

”Att vi nu har inkluderat den sista patienten är ett betydande framsteg i denna viktiga fas Ib-studie. Studien har gått enligt tidsplan utan försening vilket vi är mycket stolta över. Klinisk utveckling har sina utmaningar men vi tillsammans med vår underleverantör och behandlade läkare har genomfört en framgångsrik patientrekrytering. Jag ser nu framemot att nästa steg i studien, med sikte på att rapportera resultaten under Q4 2024.”

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Efter övertygande data från tidigare prekliniska och kliniska studier (fas Ib och IIb) inom degenerativ disksjukdom, vilka visar på en volymminskning av diskarna genomför Bolaget just nu en fas 1b-studien för behandling av diskbråck.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.