Styrelse

Styrelseordförande sedan 2017.

Catharina Bäärnhielm, PhD, född 1952

Catharina Bäärnhielm har lång erfarenhet av flera seniora positioner inom läkemedelsindustrin, bl.a. som Vice President och Global Projektledare vid AstraZeneca och täcker alla faser inom läkemedelsutveckling, från idé till färdigt läkemedel. Hon har tidigare varit ansvarig för en stor forskningsorganisation och har omfattande erfarenhet av globala forsknings- och utvecklingsstrategier samt att driva samarbeten mellan industri och akademi. Bäärnhielm är apotekare och farmaciedoktor.

Innehav i bolaget: 8 273 aktier

Oberoende: Catharina är är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Grundare och styrelseledamot sedan 2015

Kjell Olmarker, MD, PhD, född 1958

Med över 100 publikationer är Kjell Olmarker ansedd som en av världens mest välrenommerade forskare inom området kronisk ryggsmärta. Olmarker är professor vid Göteborgs Universitet och arbetar idag aktivt med utvecklingen av STA363. Han utför även en majoritet av in vivo projekten i företaget samt assisterar styrelsen i vetenskapliga frågor.

Innehav i bolaget: 700 000 aktier

Oberoende: Kjell är är beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Styrelseledamot sedan 2018

Jane Buus Laursen, PhD, född 1975

Jane Buus Laursen är Corporate Vice President och chef för Novo Nordisks kommersiella affärsutveckling. Laursen har tidigare spenderat 15 år vid AstraZeneca där hon genomförde flertalet affärer inom biotech, av både farmaceutisk och akademisk karaktär. Affärerna sträcker sig över hela transaktionsspannet inom AstraZenecas strategiska områden, från uppstartsfas till slutgiltig affär. Laursens CV innehåller bland annat licensavtal, fusioner, avknoppningar och kommersiella samarbeten.

Innehav i bolaget: 0 aktier

Oberoende: Jane är är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Styrelseledamot sedan 2016

Patrik Sjöstrand, BSc, född 1973

Patrik Sjöstrand är investeringsansvarig på Almi Invest. Under de senaste 20 åren har Patrik Sjöstrand främst arbetat som projektledare, verkställande direktör och operativt ansvarig (COO) för nystartade och mindre bolag. Sjöstrand har även över 10 års erfarenhet av arbete som styrelseledamot.

Innehav i bolaget: 0 aktier

Oberoende: Patrik är är oberoende i förhållande till Bolaget och beroende i förhållande till Bolagets största ägare.

Styrelseledamot sedan 2020

Erik Kinnman, MD, PhD, född 1958

Erik Kinnman har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Han har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorsexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring. Han är också verkställande direktör för Abliva AB.

Innehav i bolaget: 15 462 aktier

Oberoende: Erik är är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.