Styrelse

Styrelseordförande sedan 2021.

Ulf Björklund, född 1956

Ulf är utbildad apotekare med över 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Ulf har varit verksam inom forskning, utveckling och marknadsföring av såväl läkemedel som diagnostika och har mångårig vana av att hantera industriella samarbeten, finansiella frågor och kontakter med regulatoriska myndigheter i såväl Europa som USA. Bland tidigare befattningar märks positionen som VD för onkologiföretaget Aprea och OxyPharma. Ulf har dessförinnan innehaft en rad ledande befattningar inom Pharmacia. Ulf arbetar idag som konsult och är för närvarande styrelseordförande i Lipum AB samt styrelseledamot i TikoMed AB och MedicaNatumin AB.

Innehav i bolaget: 42 130 aktier

Oberoende: Ulf är är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Styrelseledamot sedan 2018

Jane Buus Laursen, PhD, född 1975

Jane Buus Laursen är Corporate Vice President och chef för Novo Nordisks kommersiella affärsutveckling. Laursen har tidigare spenderat 15 år vid AstraZeneca där hon genomförde flertalet affärer inom biotech, av både farmaceutisk och akademisk karaktär. Affärerna sträcker sig över hela transaktionsspannet inom AstraZenecas strategiska områden, från uppstartsfas till slutgiltig affär. Laursens CV innehåller bland annat licensavtal, fusioner, avknoppningar och kommersiella samarbeten.

Innehav i bolaget: 44 940 aktier

Oberoende: Jane är är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Styrelseledamot sedan 2021

Gudrun Anstrén, född 1955

Gudrun är utbildad apotekare med över 35 års erfarenhet från marknadsbolag inom läkemedelsindustrin i globala befattningar, bland annat Organon, ICI-Pharma, Zeneca och AstraZeneca samt även konsultverksamhet i mindre biotechföretag. Gudrun har varit verksam inom alla delar av läkemedelsutveckling vilket har inkluderat ledning av ett antal globala projekt från pre-klinik fram till fas-3. Hon har arbetat i såväl godkännandefas som under lansering och inom flera olika sjukdomsområden.

Innehav i bolaget: 22 460 aktier

Oberoende: Gudrun är är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Styrelseledamot sedan 2020

Erik Kinnman, MD, PhD, född 1958

Erik Kinnman har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Han har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorsexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring. Han är också verkställande direktör för Abliva AB.

Innehav i bolaget: 15 462 aktier

Oberoende: Erik är är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Styrelseledamot sedan 2021

Gunnar Fernström, född 1950

Gunnar är Investment Director på InnovationsKapital, ett venture capital-bolag med fokus på innovativa företag i tidig fas från Norden. Gunnar är ansvarig för deras investeringar inom Hälsa/Sjukvård och Livsvetenskaper och har gjort totalt 18 investeringar inom området. Han är för närvarande ledamot i styrelserna för Besedo, PBM, Scienta Scientific och Chalmers Innovation samt ordförande för Chalmers Industriteknik. Gunnar har en utbildning som civilingenjör i kemiteknik från Chalmers.

Innehav i bolaget: 0 aktier

Oberoende: Gunnar är är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.