Ägare

Största aktieägare per den 31 mars 2021

Namn Antalet aktier Ägarandel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 1 542 000 11,1%
Avanza Pension 1 021 608 7,4%
ALMI Invest Västsverige AB 924 349 6,7%
Nordnet Pension 896 058 6,5%
Robert Joki 886 340 6,4%
Kjell Olmarker 700 000 5,0%
Futur Pension 595 000 4,3%
K-Svets Venture AB 382 880 2,8%
Andreas Gerward 345 000 2,3%
Advecto AB 262 400 1,9%