Ägare

Största aktieägare per den 29 september 2023

Namn Antalet aktier Ägarandel
Chalmers Ventures AB 3 355 940 10,6%
Avanza Pension 2 049 733 6,5%
ALMI Invest Västsverige AB 1 935 584 6,1%
Nordnet Pension 1 756 678 5,5%
Robert Joki 1 684 200 5,3%
Futur Pension 595 000 1,9%
Kristoffer Bengtsson 535 000 1,7%
Göran Ofsén 506 000 1,6%
Ålandsbanken ABP 505 200 1,6%
Kjell Olmarker 500 000 1,6%