Ägare

Största aktieägare per den 30 december 2020

Namn Antalet aktier Ägarandel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 1 028 000 14,9%
Kjell Olmarker 700 000 10,1%
ALMI Invest Västsverige AB 591 016 8,6%
K-Svets Venture AB 382 880 5,5%
Andreas Gerward 330 000 4,8%
Robert Joki 313 329 4,5%
Advecto AB 262 400 3,8%
Avanza Pension 252 264 3,6%
Dragfast AB 200 000 2,9%
Mattias Münnich 190 000 2,7%