Ägare

Största aktieägare per den 30 september 2021

Namn Antalet aktier Ägarandel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 1 542 000 11,1%
Robert Joki 1 028 500 7,4%
Nordnet Pension 945 975 6,8%
ALMI Invest Västsverige AB 924 349 6,7%
Avanza Pension 905 364 6,5%
Futur Pension 595 000 4,3%
Kjell Olmarker 500 000 3,6%
K-Svets Venture AB 382 880 2,8%
Andreas Gerward 345 000 2,3%
Johan Pettersson 244 067 1,8%