Stayble Therapeutics presenterar den pågående fas 2b-studien vid European Congress on Clinical Trials in Pain

december 2022

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets pågående fas 2b-studien har accepterats för posterpresentation vid 4th European Congress on Clinical Trials in Pain (SOPATE2022). Kongressen hålls i Wien, Österrike, den 7-8 december 2022.

Stayble meddelar att Bolaget kommer presentera den pågående fas 2b-studien med STA363 vid European Congress on Clinical Trials in Pain i Wien. Abstraktet har titeln Safety and Tolerability of STA363 in Patients with Degenerative Disc Disease och kommer presenteras av Anders Lehmann, Chief Scientific Officer (CSO) i Stayble.

 

SOPATE2022 är en ansedd konferens som äger rum 7-8 december 2022 i Wien, Österrike. Kongressen är inriktad mot kliniska prövningar i smärta och samlar forskare, kliniker, branschfolk och andra experter inom området.

 

Vi ser fram emot att presentera STA363 och dess potential med ledande internationella smärtforskare. En konferens som SOPATE2022 utgör ett viktigt forum för exponering av STA363 mot experter inom klinisk smärtforskning och ett tillfälle att bredda vårt kontaktnät för kliniska studier,” säger Anders Lehmann, CSO i Stayble

 

Ta del av mer information om SPOATE2022 via länken: https://sopate2022.com/

 

Posterpresentationen finns bifogad i det här pressmeddelandet.

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post ca@skmg.se