Tidigare emissioner

För mer information om tidigare emissioner klicka på specifik transaktion.