Senaste pressmeddelandena

juni 25, 2024

Stayble Therapeutics presenterar positiva interimsdata från pågående fas Ib studie med STA363

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets fas Ib-studie nått uppföljningsmålet att minst 18 patienter genomfört sitt tremånadersbesök. Totalt har 24 patienter genomfört besöket. All väsentliga data för att utvärdera studiens primära parametrar har därmed säkrats. Bolaget presenterar även positiva interimsdata med etablerad säkerhet och tolerabilitet (primärt studiemål) vid utvärdering av tillgängliga blindade data från tremånadersuppföljningen. Patienterna kommer att följas fram till de genomfört sitt sexmånadersbesök. Därefter bryts koden och patienter delas upp i grupper av behandlade med STA363 eller placebo. Idag har cirka hälften av patienterna slutfört sitt sexmånadersbesök. Studien fortgår helt enligt plan och finala resultat förväntas presenteras under Q4 2024.

Läs mer
juni 14, 2024 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör utfall i riktad emission av units

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I STAYBLE THERAPEUTICS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Stayble Therapeutics AB (publ) (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i den riktade emission av units till vissa externa investerare (Fredrik Åhlander, Gerhard Dal, Jens Miöen, Jens Olsson, Jinderman & Partners AB (https://jinderman.se), John Moll, Niklas Estensson, Nils Berg och Stefan Hansson), dels den befintliga aktieägaren Chalmers Ventures AB som styrelsen den 11 juni 2024 beslutat om med stöd av emissionsbemyndigande (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 4 000 000 units, motsvarande totalt 12 000 000 aktier och 8 000 000 teckningsoptioner av serie TO2, tecknades och styrelsen i Bolaget har därför beslutat om tilldelning av samtliga units i den Riktade Emissionen.

Läs mer
juni 11, 2024 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (publ) genomför en riktad emission av units om totalt cirka tre miljoner kronor inför kommande resultat från fas 1b-studien

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I STAYBLE THERAPEUTICS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Stayble Therapeutics AB (publ) (”Stayble” eller ”Bolaget”) genomför en riktad emission av sammanlagt 4 000 000 units, där varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2 i Bolaget, motsvarande totalt 12 000 000 aktier och 8 000 000 teckningsoptioner av serie TO2 (den ”Riktade Emissionen”). De teckningsberättigade i den Riktade Emissionen är dels ett antal externa investerare (Fredrik Åhlander, Gerhard Dal, Jens Miöen, Jens Olsson, Jinderman & Partners AB (https://jinderman.se), John Moll, Niklas Estensson, Nils Berg och Stefan Hansson), dels den befintliga aktieägaren Chalmers Ventures AB. Beslut om den Riktade Emissionen har fattats av styrelsen med stöd av emissionsbemyndigande. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd och uppgår till 0,75 kronor per unit, motsvarande 0,25 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsåtaganden har ingåtts avseende den totala emissionsvolymen. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget därmed initialt cirka tre (3) miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, och för det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolaget att, beroende på teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna, tillföras ytterligare cirka två (2) till tre (3) miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Läs mer
maj 21, 2024 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för första kvartalet 2024

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed kvartalsrapport för första kvartalet 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Läs mer

PRESSBILDER

Behöver du pressbilder? Kontakta oss för att få ett urval av bilder och logotyper som är godkända för användning i redaktionella syften.

press@stayble.com

Kommande händelser

Inga händelser planerade för tillfället

Arkiverade händelser

26oktober2023

Redeye Investor Forum Göteborg 26/10 18-20.00

Läs mer
8mars2023

Life-Sciencedagen i Göteborg kl 17,00 den 8:e mars

Läs mer
1december2022

VD presenterar på Pro-hearing i Stockholm 1 december

Läs mer
8november2022

VD presenterar på Aktiedagen Göteborg 8 november 11.00-11.30

Läs mer

DE SENASTE ARTIKLARNA OCH BOLAGSANALYSERNA

INVESTERA I DEN FRAMTIDA BEHANDLINGEN AV DISKBRÅCK

Stayble är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet STABL. Du hittar all relevant information om Stayble-aktien på vår investerarsida.

Investerare