Stayble Therapeutics avslutar avtal gällande likviditetsgaranti

september 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har sagt upp avtalet gällande likviditetsgaranti med Lago Kapital AB (”Lago”). Avtalet kommer att sluta gälla den 2023-09-29. 

Syftet med likviditetsgarantin har varit att öka aktiehandelns likviditet och minska volatiliteten för Bolagets aktie för att underlätta handeln. Stayble bedömer att aktiens likviditet är stark och att behovet av en likviditetsgaranti inte längre är aktuellt. Avtalet med Lago har nu avslutats och kommer att upphöra den 2023-09-29.

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolagets har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas 1b-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.