EN KANDIDAT – TVÅ BEHANDLINGAR MOT KRONISK SMÄRTA I RYGG OCH BEN

STA363-behandlingen är en världsunik, patenterad innovation som kan lindra smärtan hos patienter som lider av både degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH).

I stället för kostsamma och tidskrävande förfaranden, såsom ryggmärgsfusioner eller långvarig sjukgymnastik, administreras STA363 som en engångsinjektion.

TAR BORT ORSAKEN TILL SMÄRTAN

Båda indikationerna är behandlingar med en enda injektion som tar sig an grundorsaken till problemet och förväntas vara effektiva under hela livet och kräva minimal rehabilitering. Det förväntas minska antalet sjukskrivningar, minska användningen av smärtstillande medel och väsentligt öka patienternas livskvalitet.

EN LÄTTILLGÄNGLIG BEHANDLING AV KRONISK RYGG- OCH BENSMÄRTA – FÖR ALLA

Staybles behandling är avsedd för patienter som lider av kronisk rygg och bensmärta som antas förorsakas av diskdegeneration eller diskbråck. Vår huvudsakliga målsättning är att hjälpa människor som inte svarar tillräckligt på konservativ behandling. Vår behandling är mycket mindre tidskrävande än konservativa terapier och en erfaren röntgenläkare eller ryggkirurg kan utföra den på mindre än en timme.

DEGENERATIV DISKSJUKDOM (DDD)

Stayble är på väg att bli den första minimalt invasiva sjukdomsförändrande behandlingen som fokuserar på de underliggande orsakerna, i stället för att tillgripa tillfällig lindring med smärtstillande medel och sjukgymnastik. Stayble har ett FoU-projekt, en injektionsbaserad engångsbehandling för patienter som lider av degenerativ disksjukdom. Projektet utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2b-studie. Patientrekryteringen avslutades i augusti 2022 och 110 patienter har behandlats. Top-line data väntas under fjärde kvartalet 2023.

Läs mer om våra kliniska studier på clinicaltrials.gov

Fas 1 B Fas 2 B

EN TYPISK PATIENT SOM LIDER AV DDD

  • 30-50 år gammal
  • Kraftigt sänkt livskvalite
  • Blir inte bättre efter 3-6 månader sjukgymnastik och smärtstillande preparat
  • Saknas behandlingsalternativ

INTRADISKAL INJEKTION AV EN VÄLDOKUMENTERAD MOLEKYL

STA363 är baserad på en endogen och väldokumenterad liten molekyl tillsammans med ett kontrastmedel som garanterar en säker och exakt injektion. Administreringen kommer att ske genom en enda intradiskal injektion. Effekten av en enda injektion av STA363 förväntas bestå hela patientens liv och kräva minimal eller ingen rehabilitering. STA363 omvandlar skivan till bindväv och har därför potential att permanent åstadkomma en betydande minskning av patientens smärta.

FRISK DISK

En disk består av två huvudsakliga delar: Nucleus pulposus (kärna) och anulus fibrosus (vägg). Nucleus pulposus består till största del av en gel med hög vattenhalt tillsammans med nucleus pulposusceller och fibroblaster.

DEGENERERAD DISK

När disken degenererar under åldrandet uppstår sprickor i anulus fibrosus och nucleus pulposus förlorar sin gelatinösa struktur vilket resulterar i en mekaniskt instabil disk. Inflammatoriska förändringar sker och sprickorna möjliggör läckage av inflammatoriska molekyler från nucleus pulposus vilket irriterar och sensitiserar nerver i och utanför disken.

DISK INJICERAD MED STA363

En enda injektion med STA363 omvandlar disken till bindväv. Denna förändring begränsar bildning och läckage av inflammatoriska substanser och stabiliserar rörelsesegmentet. Stayble tror att STA363 har en potential att avsevärt dämpa diskrelaterad ländryggssmärta.

KRONISKT DISKBRÅCK (LDH)

STA363 syftar till att avsevärt minska smärta vid nervroten som orsakas av kroniska diskbråck och drastiskt öka patientens livskvalitet. Efter de prekliniska och kliniska resultaten från tidigare studier inom degenerativ disksjukdom, som visar på en volymminskning av diskarna, planeras fas 1b-studien för behandling av diskbråck i ländryggen att starta under 2023. Studien kommer att fokusera på säkerhet och tolerabilitet samt att fastställa en minskning av diskvolymen för att påvisa att behandlingskonceptet har visat sig fungera. Ytterligare endpoints är smärta och disktransformation till bindväv.

EN TYPISK PATIENT SOM LIDER AV LDH

  • 30-50 år gammal
  • Moderat diskdegeneration
  • Ingen förbättring efter 12 veckors akut bensmärta
  • Kirurgi är det enda alternativet

LINDRAR SMÄRTAN GENOM ATT MINSKA STORLEKEN PÅ BRÅCKET OCH INFLAMMATIONEN

BEHANDLINGEN I KORTHET

Behandlingen är inriktad på patienter som lider av diskbråck. Den är utformad för att minska trycket i disken genom att krympa bråcket, vilket leder till att smärtan minskar. Volymen och trycket i disken minskar och disken omvandlas till bindväv. Denna minskning av både volym och tryck leder till att diskbråket krymper, vilket minskar nervtrycket och lindrar smärtan. Vidare kommer omvandlingen till bindväv att stabilisera disken, vilket i sin tur minskar risken för förnyat bråck.

KLINISK FORSKNING

Läs mer om vårt prekliniska och tidiga kliniska arbete i vår vetenskapliga publikation i den prestigefyllda tidskriften SPINE.

Läs mer

INVESTERA I DEN FRAMTIDA BEHANDLINGEN AV KRONISK RYGG- OCH BENSMÄRTA

Stayble är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet STABL. Du hittar all relevant information om Stayble-aktien på vår investerarsida.

Investerare