STA363 – EN SJUKDOMSMODIFIERANDE ENGÅNGSBEHANDLING

STA363-behandlingen är en världsunik, patenterad innovation som kan lindra smärtan hos patienter som lider kroniskt diskbråck (LDH).

I stället för kostsamma och tidskrävande förfaranden, såsom ryggmärgsfusioner eller långvarig sjukgymnastik, administreras STA363 som en engångsinjektion.

TAR BORT ORSAKEN TILL SMÄRTAN

Behandlingen består av en enda injektion som tar sig an grundorsaken till problemet och förväntas vara effektiva under hela livet och kräva minimal rehabilitering. Det förväntas minska antalet sjukskrivningar, minska användningen av smärtstillande medel och väsentligt öka patienternas livskvalitet.

EN LÄTTILLGÄNGLIG BEHANDLING AV DISKBRÅCK – FÖR ALLA

Staybles behandling är avsedd för patienter som lider av kronisk rygg och bensmärta som antas förorsakas diskbråck. Vår huvudsakliga målsättning är att hjälpa människor som inte svarar tillräckligt på konservativ behandling. Vår behandling är mycket mindre tidskrävande än konservativa terapier och en erfaren röntgenläkare eller ryggkirurg kan utföra den på mindre än en timme.

KRONISKT DISKBRÅCK (LDH)

STA363 syftar till att avsevärt minska smärta vid nervroten som orsakas av kroniska diskbråck och drastiskt öka patientens livskvalitet. Efter de prekliniska och kliniska resultaten (fas 1b och 2b) från tidigare studier inom degenerativ disksjukdom, som visar på en volymminskning av diskarna genomför Bolaget just nu en fas 1b-studien för behandling av diskbråck.

Studien fokuserar på säkerhet och tolerabilitet samt att fastställa en minskning av diskvolymen för att påvisa att behandlingskonceptet har visat sig fungera. Ytterligare endpoints är smärta och disktransformation till bindväv. Finala data väntas under H2 2024.

FAS 1B

EN TYPISK PATIENT SOM LIDER AV LDH

  • 30-50 år gammal
  • Moderat diskdegeneration
  • Ingen förbättring efter 12 veckors akut bensmärta
  • Kirurgi är det enda alternativet

INTRADISKAL INJEKTION AV EN VÄLDOKUMENTERAD MOLEKYL

STA363 är baserad på en endogen och väldokumenterad liten molekyl tillsammans med ett kontrastmedel som garanterar en säker och exakt injektion. Administreringen kommer att ske genom en enda intradiskal injektion. Effekten av en enda injektion av STA363 förväntas bestå hela patientens liv och kräva minimal eller ingen rehabilitering.

Behandlingen är inriktad på patienter som lider av diskbråck. Den är utformad för att minska trycket i disken genom att krympa bråcket, vilket leder till att smärtan minskar. Volymen och trycket i disken minskar och disken omvandlas till bindväv. Denna minskning av både volym och tryck leder till att diskbråket krymper, vilket minskar nervtrycket och lindrar smärtan. Vidare kommer omvandlingen till bindväv att stabilisera disken, vilket i sin tur minskar risken för förnyat bråck.

FRISK DISK

En disk består av två huvudsakliga delar: Nucleus pulposus (kärna) och anulus fibrosus (vägg). Nucleus pulposus består till största del av en gel med hög vattenhalt tillsammans med nucleus pulposusceller och fibroblaster.

DISK MED DISKBRÅCK

Ett bråck är en buktning på disken som mekansikt trycker på spinalnerverna och orsakar en strålande bensmärta.

DISK INJICERAD MED STA363

En enda injektion med STA363 minskar diskens volym, får bråcket att gå tillbaka och omvandlar disken till bindväv. Stayble tror att STA363 har en potential att avsevärt dämpa diskrelaterad ländryggssmärta.

FAS 2B DATA INOM DEGENERATIVA DISKSJUKDOMMAR STÄRKER HYPOTESEN INOM DISKBRÅCK

STA363 har tidigare utvärderats i en klinisk fas 2b studie inom degenerativa disksjukdomar i totalt 110 patienter. Resultatet från fas 2b studien stärker vår tro till behandling mot diskbråck. Detta primärt då:

  • STA363 visade en god säkerhetsprofil i upp till 12 månader
  • I den höga dosen av STA363 konstaterades en statistiskt signifikant skillnad i diskintensitet, vilket tyder på att STA363 påverkar disken på avsett sätt
  • I både höga och låga doser av STA363 konstaterades en dosberoende statistiskt signifikant skillnad i diskhöjd, ett tydligt tecken på minskad diskvolym.

KLINISK FORSKNING

Läs mer om vårt prekliniska och tidiga kliniska arbete i vår vetenskapliga publikation i den prestigefyllda tidskriften SPINE.

Läs mer

INVESTERA I DEN FRAMTIDA BEHANDLINGEN AV SMÄRTA

Stayble är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet STABL. Du hittar all relevant information om Stayble-aktien på vår investerarsida.

Investerare