TECKNINGSOPTIONER I STAYBLE THERAPEUTICS

I samband med noteringen på Nasdaq First North under Q1 2020 genomfördes en unitemission vilken inkluderade teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption berättigar teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 17 november till och med 1 december 2020.

Mer info Teckningsoptionerna

Senaste pressmeddelanden

17 November 2020

Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB inleds idag den 17 november 2020

Idag är första dagen för utnyttjande av TO1 för teckning av aktier som löper till och med 1 december 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs o...

16 November 2020 Regulatorisk

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB har fastställts till 12,30 SEK

Stayble Theraputics AB genomförde under det första kvartalet 2020 i samband med noteringen på Nasdaq First North Growt Market, en nyesemission av units där en unit bestod av en nyemitterad aktie o...

ÖVERBRYGGNING AV DET TERAPEUTISKA GAPET

Runt 30% av alla patienter med diskogenn kronisk ländryggssmärta blir hjälpta av smärtstillande läkemedel och fysioterapi (sjukgymnastik) och endast 1% genomgår steloperation eller proteskirurgi. Staybles produkt STA363  kommer överbrygga gapet mellan konservativ och radikal terapi vilket kommer gagna miljontals patienter som i dagsläget lämnas åt sitt öde att försöka hantera långvarig och funktionsnedsättande smärta.

Vår marknad

Behandling av grundorsaken till sjukdomen. Inte bara symptomen.

Till skillnad mot dyra terapier som steloperation och långvarig fysioterapi baseras vår behandling på en enkelt utförd engångsinjektion som stabiliserar disken genom att omvandla den till bindväv. I motsats till existerande terapeutiska alternativ kan detta leda till en snabbt insättande och permanent lindring av smärtan.

Frisk disk

En intervertebraldisk består av två delar: Kärnan (nucleus pulposus) och väggen (anulus fibrosus). Kärnan består huvudsakligen av en gel med hög vattenhalt samt nucleus pulposus-celler.

Degenererad obehandlad disk

En disk som degenererar blir instabil och proinflammatoriska substanser som bildas under den degenerativa processen kan läcka från kärnan. Smärtkänsliga nerver i och utanför väggen kan då aktiveras vilket förorsakar ryggsmärta.

Behandlad disk

Injektion av en biologiskt aktiv substans direkt i den degenererade intervertebraldisken stimulerar cellerna att bilda kollagen och disken omvandlas till bindväv. Detta leder till stabilisering av rörelsesegmentet och minskar diffusion av inflammationsstimulerande ämnen.

Läs mer

Låt oss träffas

Vi deltar i flera konferenser och industrimöten varje år. Tveka inte att kontakta oss för ett möte.

Kommande events

Inga händelser planerade för tillfället

Kommande events

Hör av dig

Vi letar ständigt efter passionerade människor intresserade av att hjälpa oss att fullfölja vår vision. Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi snarast.

info@stayble.se