75% AV ALLA PATIENTER I FAS 2B HAR REKRYTERATS

För Bolaget har patientrekryteringen varit en viktig prioritering under lång tid och flera åtgärder har satts in för att öka rekryteringen. Åtgärderna inkluderar bland annat utökade remitteringsnätverk, social media-kampanjer, individuella incitamentsprogram, spridning av best practice, inspirationsföreläsningar av prövare och Key Opinion Leaders med mera. Insatserna har resulterat i en positiv påverkan på rekryteringen och under 2022 har en högstanivå i antalet screenade och rekryterade patienter per vecka nåtts. Nu kan Stayble meddela att 75% av den totala populationen har rekryterats.

Läs mer i Pressmeddelandet

Senaste pressmeddelanden

juni 1, 2022 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics

Idag, den 1 juni 2022, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

maj 17, 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida.

ÖVERBRYGGNING AV DET TERAPEUTISKA GAPET

Runt 30% av alla patienter med diskogenn kronisk ländryggssmärta blir hjälpta av smärtstillande läkemedel och fysioterapi (sjukgymnastik) och endast 1% genomgår steloperation eller proteskirurgi. Staybles produkt STA363  kommer överbrygga gapet mellan konservativ och radikal terapi vilket kommer gagna miljontals patienter som i dagsläget lämnas åt sitt öde att försöka hantera långvarig och funktionsnedsättande smärta.

Vår marknad

Behandling av grundorsaken till sjukdomen. Inte bara symptomen.

Till skillnad mot dyra terapier som steloperation och långvarig fysioterapi baseras vår behandling på en enkelt utförd engångsinjektion som stabiliserar disken genom att omvandla den till bindväv. I motsats till existerande terapeutiska alternativ kan detta leda till en snabbt insättande och permanent lindring av smärtan.

Frisk disk

En intervertebraldisk består av två delar: Kärnan (nucleus pulposus) och väggen (anulus fibrosus). Kärnan består huvudsakligen av en gel med hög vattenhalt samt nucleus pulposus-celler.

Degenererad obehandlad disk

En disk som degenererar blir instabil och proinflammatoriska substanser som bildas under den degenerativa processen kan läcka från kärnan. Smärtkänsliga nerver i och utanför väggen kan då aktiveras vilket förorsakar ryggsmärta.

Behandlad disk

Injektion av en biologiskt aktiv substans direkt i den degenererade intervertebraldisken stimulerar cellerna att bilda kollagen och disken omvandlas till bindväv. Detta leder till stabilisering av rörelsesegmentet och minskar diffusion av inflammationsstimulerande ämnen.

Läs mer

Låt oss träffas

Vi deltar i flera konferenser och industrimöten varje år. Tveka inte att kontakta oss för ett möte.

Kommande events

Inga händelser planerade för tillfället

Kommande events

Hör av dig

Vi letar ständigt efter passionerade människor intresserade av att hjälpa oss att fullfölja vår vision. Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi snarast.

info@stayble.se