Det som gör Stayble unikt

Stayble Therapeutics fokuserar på att utveckla ett effektivt behandlingsalternativ för kroniskt diskbråck (LDH) med hjälp av bolagets läkemedelskandidat, STA363. Den minimalt invasiva behandlingen erbjuder en effektiv och enkel lösning för de miljontals människor med kronisk rygg- och bensmärta där smärtstillande medel eller sjukgymnastik inte har haft någon verkan.

Läs mer om Stayble

Lär känna Stayble

Senaste pressmeddelanden

april 17, 2024 Regulatorisk

Stayble Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) publicerar idag årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/) och bifogad i detta utskick.

april 15, 2024 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 15 maj 2024 kl. 13.00 på bolagets kontor på Lennart Torstenssonsgatan 8 i Göteborg....

Vad är unikt med Stayble

STA363  mot kroniskt diskbråck (LDH) ger Stayble en ledande position när det gäller injektionsbaserade, minimalt invasiva behandlingar för smärta orsakad av diskbråck. I takt med Staybles utveckling konkurrerar bolaget om att bli marknadsledande inom injektionsbehandlingar för smärta orsakad av diskbråck.

Om Stayble

BEHANDLING AV KRONISKT DISKBRÅCK (LDH)

Vi genomför just nu en klinisk fas 1b studie inom diskbråck. Läs mer om studien nedan.

LDH KANDIDAT

INVESTERA I DEN FRAMTIDA BEHANDLINGEN AV DISKBRÅCK

Stayble är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet STABL. Du hittar all relevant information om aktien på vår investerarsida.

Investerare

ÖVERBRYGGAR DET TERAPEUTISKA GAPET

Majoriteten av de patienter som lider av diskbråck får ingen hjälp av konservativ behandling med smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik. Utan andra långsiktiga behandlingsalternativ än kirurgi fortsätter de flesta av dessa patienter att lida utan förbättring.

Staybles produkt STA363 kommer att överbrygga klyftan mellan konservativ och radikal behandling till förmån för miljontals patienter som för närvarande lämnas på egen hand för att hantera långvarig och handikappande smärta.

Om Stayble