Det som gör Stayble unikt

Stayble Therapeutics fokuserar på att utveckla ett effektivt behandlingsalternativ för både degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH) med hjälp av bolagets läkemedelskandidat, STA363. Den minimalt invasiva behandlingen erbjuder en effektiv och enkel lösning för de miljontals människor med kronisk rygg- och bensmärta där smärtstillande medel eller sjukgymnastik inte har haft någon verkan.

Läs mer om Stayble

Lär känna Stayble

Senaste pressmeddelanden

november 14, 2023 Regulatorisk

Rättelse: Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023

Återpublicerar med MAR-text i pressmeddelandet. Inga andra förändringar har gjorts i pressmeddelandet eller den bifogade rapporten.  Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed kvartalsrapport...

november 14, 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan...

Vad är unikt med Stayble

Genom att använda STA363 i två separata indikationer, mot degenerativ disksjukdom (DDD) respektive kroniskt diskbråck (LDH) har Stayble avancerat till en ledande position när det gäller injektionsbaserade, minimalt invasiva behandlingar för kronisk rygg- och bensmärta. I takt med Staybles framgångsrika utveckling konkurrerar bolaget om att bli marknadsledande inom injektionsbehandlingar för smärta orsakad av diskdegeneration och diskbråck.

Om Stayble

EN KANDIDAT – TVÅ BEHANDLINGAR MOT KRONISK RYGG- OCH BENSMÄRTA

Om Stayble

BEHANDLING AV DEGENERATIV DISKSJUKDOM (DDD)

Stayble har för närvarande ett ledande FoU-projekt, STA363 som är en engångsbehandling för patienter som lider av degenerativ disksjukdom och som för närvarande utvärderas i en fullt rekryterad pågående klinisk fas 2-studie.

DDD KANDIDAT

BEHANDLING AV KRONISKT DISKBRÅCK (LDH)

Vi tog nyligen tillfället i akt att inleda utvecklingen av ett andra projekt, baserat på samma kandidat (STA363), som syftar till att rikta sig till patienter som lider av diskbråck.

LDH KANDIDAT

INVESTERA I DEN FRAMTIDA BEHANDLINGEN AV KRONISK RYGG- OCH BENSMÄRTA

Stayble är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet STABL. Du hittar all relevant information om aktien på vår investerarsida.

Investerare

ÖVERBRYGGAR DET TERAPEUTISKA GAPET

Majoriteten av de patienter som lider av degenerativa disksjukdomar och diskbråck får ingen hjälp av konservativ behandling med smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik. Utan andra långsiktiga behandlingsalternativ än kirurgi fortsätter de flesta av dessa patienter att lida utan förbättring.

Staybles produkt STA363 kommer att överbrygga klyftan mellan konservativ och radikal behandling till förmån för miljontals patienter som för närvarande lämnas på egen hand för att hantera långvarig och handikappande smärta.

Om Stayble