Det som gör Stayble unikt

Stayble Therapeutics fokuserar på att utveckla ett effektivt behandlingsalternativ för kroniskt diskbråck (LDH) med hjälp av bolagets läkemedelskandidat, STA363. Den minimalt invasiva behandlingen erbjuder en effektiv och enkel lösning för de miljontals människor med kronisk rygg- och bensmärta där smärtstillande medel eller sjukgymnastik inte har haft någon verkan.

Läs mer om Stayble

Lär känna Stayble

Senaste pressmeddelanden

februari 20, 2024 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan följer en...

januari 5, 2024

Stayble Therapeutics presenterar slutliga data från fas IIb studien

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) presenterar idag den slutliga dataanalysen av Bolagets fas IIb-studie med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta (degenerative disc disease, ”DDD”)....

Vad är unikt med Stayble

STA363  mot kroniskt diskbråck (LDH) ger Stayble en ledande position när det gäller injektionsbaserade, minimalt invasiva behandlingar för smärta orsakad av diskbråck. I takt med Staybles utveckling konkurrerar bolaget om att bli marknadsledande inom injektionsbehandlingar för smärta orsakad av diskbråck.

Om Stayble

BEHANDLING AV KRONISKT DISKBRÅCK (LDH)

Vi genomför just nu en klinisk fas 1b studie inom diskbråck. Läs mer om studien nedan.

LDH KANDIDAT

INVESTERA I DEN FRAMTIDA BEHANDLINGEN AV DISKBRÅCK

Stayble är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet STABL. Du hittar all relevant information om aktien på vår investerarsida.

Investerare

ÖVERBRYGGAR DET TERAPEUTISKA GAPET

Majoriteten av de patienter som lider av diskbråck får ingen hjälp av konservativ behandling med smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik. Utan andra långsiktiga behandlingsalternativ än kirurgi fortsätter de flesta av dessa patienter att lida utan förbättring.

Staybles produkt STA363 kommer att överbrygga klyftan mellan konservativ och radikal behandling till förmån för miljontals patienter som för närvarande lämnas på egen hand för att hantera långvarig och handikappande smärta.

Om Stayble