Det som gör Stayble unikt

Stayble Therapeutics fokuserar på att utveckla ett effektivt behandlingsalternativ för kroniskt diskbråck (LDH) med hjälp av bolagets läkemedelskandidat, STA363. Den minimalt invasiva behandlingen erbjuder en effektiv och enkel lösning för de miljontals människor med kronisk rygg- och bensmärta där smärtstillande medel eller sjukgymnastik inte har haft någon verkan.

Läs mer om Stayble

Lär känna Stayble

Senaste pressmeddelanden

juni 25, 2024

Stayble Therapeutics presenterar positiva interimsdata från pågående fas Ib studie med STA363

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets fas Ib-studie nått uppföljningsmålet att minst 18 patienter genomfört sitt tremånadersbesök. Totalt har 24 patienter...

juni 14, 2024 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör utfall i riktad emission av units

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA,...

Vad är unikt med Stayble

STA363  mot kroniskt diskbråck (LDH) ger Stayble en ledande position när det gäller injektionsbaserade, minimalt invasiva behandlingar för smärta orsakad av diskbråck. I takt med Staybles utveckling konkurrerar bolaget om att bli marknadsledande inom injektionsbehandlingar för smärta orsakad av diskbråck.

Om Stayble

BEHANDLING AV KRONISKT DISKBRÅCK (LDH)

Vi genomför just nu en klinisk fas 1b studie inom diskbråck. Läs mer om studien nedan.

LDH KANDIDAT

INVESTERA I DEN FRAMTIDA BEHANDLINGEN AV DISKBRÅCK

Stayble är noterat på Nasdaq First North under kortnamnet STABL. Du hittar all relevant information om aktien på vår investerarsida.

Investerare

ÖVERBRYGGAR DET TERAPEUTISKA GAPET

Majoriteten av de patienter som lider av diskbråck får ingen hjälp av konservativ behandling med smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik. Utan andra långsiktiga behandlingsalternativ än kirurgi fortsätter de flesta av dessa patienter att lida utan förbättring.

Staybles produkt STA363 kommer att överbrygga klyftan mellan konservativ och radikal behandling till förmån för miljontals patienter som för närvarande lämnas på egen hand för att hantera långvarig och handikappande smärta.

Om Stayble