Insynshandel

De senaste transaktionerna för Personer i Ledande Ställning (PDMR) i Stayble kan ses på Finansinspektionens hemsida:

https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient