Översikt

Välkommen till Stayble Therapeutics ABs IR sidor

Stayble Therapeutics är ett kliniskt läkemedelsföretag som utvecklar den  injektionsbaserade behandlingen STA363 mot  diskbråck. Stayble har för närvarande ett fas 1b inom diskbråck.

SENASTE PRESSMEDDELANDE

februari 20, 2024 Regulatorisk

Stayble Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Nedan följer en...

januari 5, 2024

Stayble Therapeutics presenterar slutliga data från fas IIb studien

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) presenterar idag den slutliga dataanalysen av Bolagets fas IIb-studie med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta (degenerative disc disease, ”DDD”)....

FINANSIELL KALENDER

Årsredovisning 2023 publiceras
17april2024
ÅRSSTÄMMA 2024
15maj2024
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Q1 2024
21maj2024
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Q2 2024
20augusti2024
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Q3 2024
19november2024
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Q4 2024
25februari2025