Ipo mars 2020 på First North

STAYBLES UNITEMISSION TECKNADES TILL 436%

VD Andreas Gerward kommenterar
Vi är mycket stärkta av det stora intresset från investerare i vår nyemission om 35 MSEK som övertecknades med över 150 MSEK samt av över 4000 intresserade investerare. Vi tackar för det förtroende som visats av marknaden och som möjliggör starten av den kliniska fas 2b-studien under Q2 2020.

Tillsammans med mitt team och nya och gamla aktieägare ser jag fram emot att ta Stayble genom nästa stora steg i utvecklingen mot en ny behandling som har potentialen att helt förändra hur man i framtiden behandlar kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

 

———————————— Tidigare information ————————————

 

Styrelsen i Stayble Therapeutics AB kommer att genomförde i mars 2020 en notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om 35 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Fullständiga villkor för Erbjudandet finns tillgängliga i prospektet nedan.

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Staybles ansökan om upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North under förutsättning att Bolaget uppfyller sedvanliga villkor i Nasdaq First Norths regelverk såsom spridningskrav senast vid den första handelsdagen som beräknas infalla den 9 mars 2020.

RÅDGIVARE

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.