Ipo på First North

Styrelsen i Stayble Therapeutics AB kommer att genomföra en notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om 35 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Bolaget har framgångsrikt genomfört en fas 1b-studie med 15 patienter där 3 doser av STA363 och placebo testades. Studien visade ett positivt resultat avseende behandlingens säkerhet, tolerabilitet och önskad biologisk effekt i disken. Baserat på dessa positiva resultat avser Bolaget att inleda en fas 2b-studie under första halvåret 2020. Med fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen planerar Bolaget att genomföra en nyemission i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market under Q1 2020

Fullständiga villkor för Erbjudandet finns tillgängliga i prospektet nedan.

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Staybles ansökan om upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North under förutsättning att Bolaget uppfyller sedvanliga villkor i Nasdaq First Norths regelverk såsom spridningskrav senast vid den första handelsdagen som beräknas infalla den 9 mars 2020.

RÅDGIVARE

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.