Ipo på First North

Styrelsen i Stayble Therapeutics AB kommer att genomförde i mars 2020 en notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om 35 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Fullständiga villkor för Erbjudandet finns tillgängliga i prospektet nedan.

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Staybles ansökan om upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North under förutsättning att Bolaget uppfyller sedvanliga villkor i Nasdaq First Norths regelverk såsom spridningskrav senast vid den första handelsdagen som beräknas infalla den 9 mars 2020.

RÅDGIVARE

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.