Stayble Therapeutics fas IIb-data ger stöd för effekt vid diskbråck

december 2023

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) presenterar idag ytterligare analyser från fas IIb-studien på degenerativa disksjukdom (DDD) och dess påverkan på Bolagets andra projekt på diskbråck (LDH). I patienter som fick den högre dosen av STA363 observerades en statistiskt säkerställd skillnad på diskintensitet och diskhöjd vilka är tydliga tecken på minskad volym av disken. Dessa effekter bör ge en minskad diskbråcksvolym och därmed smärtreduktion hos diskbråckspatienter.

I de pågående analyserna av resultat från DDD-studien sågs en dosberoende minskning i diskhöjd och intensitet vid magnetkameraundersökning. I den högsta dosgruppen var dessa förändringar statistiskt signifikanta i jämförelse med placebo (diskhöjd: p=0,0001; intensitet: p=0,0635). I den lägre dosgruppen var även diskhöjdsminskning statistiskt säkerställd. Diskhöjdssänkning är ett indirekt mått på minskning av diskvolym. Att diskhöjden minskar är således ett tecken på att behandling med STA363 åstadkommer den volymminskande effekt som eftersträvas vid behandling av diskbråck. Intensitet mätt med magnetkamera ger ett mått på vatteninnehåll i disken och en minskad intensitet är en förutsättning för en volym och trycksänkning i disken.

 

Andreas Gerward, VD, kommenterar:

”Stärkta av att ha bekräftat en intensitet och volymförändring av disken med STA363 ser vi fram emot resultat från den pågående fas Ib-studien. Den högre STA363-dosen används i vår LDH-studie och valet av denna dos är väldigt passande då den har en högre effekt än den lägre. Vi fortsätter att analysera fas IIb-data och kommer att uppdatera marknaden så snart dessa analyser är slutförda.”

 

LDH projektet vilar på hypotesen att STA363 minskar diskens volym vilket i sin tur minskar bråckets volym och tryck på nervrötter och därmed minskar smärtan. Ett samband mellan behandling som ger minskad disk- och bråckvolym, och effekt på diskbråcksorsakad nervrotssmärta är grunden för den behandlingsprincip vi eftersträvar och som har validerats i den vetenskapliga litteraturen.[1], [2], [3]

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolagets har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och har precis avslutat en klinisk fas 2b-studie inom DDD och genomför en fas Ib-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

 

 

[1] Splendiani et al. MR assessment of lumbar disk herniation treated with oxygen-ozone diskolysis: the role of DWI and related ADC versus
  intervertebral disk volumetric analysis for detecting treatment response. 2013

[2] Bitz et al. An evaluation of narrowing following intradiskal injection of chymopapain. 1977

[3] Murphy et al. Percutaneous Treatment of Herniated Lumbar Discs with Ozone: Investigation of the Mechanisms of Action. 2016