Årsstämma 2021

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 2 juni 2021 kl. 12.00 på bolagets kontor på Arvid Hedvalls Backe 4, våning 6 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas kl. 11.30.