Extra bolagsstämma 2023

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr: 559024–8372, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2023 kl. 14.00 i på bolagets kontor, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg.