INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig

Stayble Therapeutics AB (”Stayble”), organisationsnummer 559024-8372, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Riktlinjer

Vi på Stayble är måna om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilken information som samlas in om dig, varför vi samlar in informationen och hur den hanteras.

Stayble behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som ägare eller annan intressent. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, se nedan. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Events

Personuppgifter (namn, adress, och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier, investerarträffar eller liknande event sparas för administrationen av eventet, efterarbete och för marknadsföring av kommande events. Utöver detta behandlar vi personuppgifter för att kunna hantera fakturering och bokföring om vi tar betalt för eventet, och fakturaunderlaget sparas enligt gällande bokföringsregler.

Nyhetsbrev

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumeration på vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev och våra eventinbjudningar genom att avanmäla dig i nyhetsbrevet eller skicka ett mail till info@stayble.se. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Hemsida

Stayble är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats (staybletherapeutics.se). Information om hur du kontaktar oss finns i menyn kontakta oss.

Rätt att begära information
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, samt att begära att få uppgifterna rättade eller raderade. Det kan du göra genom att kontakta Stayble på info@stayble.se

Observera att Stayble enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår verksamhet, till exempel prenumerantregister och listor över deltagare på våra träffar.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.