LEDNINGSGRUPP

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

ANDREAS GERWARD

Andreas har under de senaste 7 åren arbetat med läkemedelsutveckling i mindre företag. Andreas har sedan starten som Verkställande Direktör för Stayble 2014 fört bolaget genom utvecklingsfasen till framgångsrika kliniska studier. Andreas har en bakgrund som ingenjör och har en mastersutbildning inom Entrepreneurship and Business Design från Chalmers Tekniska Högskola.

PhD- VP klinisk utveckling

ANDERS LEHMANN

Anders har lång erfarenhet av läkemedelsforskning och -utveckling från AstraZeneca och ett brett internationellt nätverk. Han har tidigare arbetat i nystartade biotechföretag och även varit medgrundare till ett läkemedelsbolag. Anders har också varit verksam som rådgivare till biotechbolag.

MSc - VP affärsutveckling

MATTIAS MÜNNICH

Mattias har lång erfarenhet av att grunda och driva nystartade biotechbolag inom vilka han främst drivit klinisk utveckling och affärsutveckling. Mattias har arbetat med bolag från tidig uppstartsfas till multinationella kliniska fas 2-studier. Han har i dessa roller säkrat investeringar varav den största var på 7 miljoner Euro för ett start-upbolag. Förutom affärsutveckling ansvarar Mattias för upphandlingar av externa tjänster och farmaceutisk utveckling inom Stayble.

MSc - CFO

THOMAS PÅLSSON

Thomas Pålsson har 20 års erfarenhet av den biovetenskapliga sektorn. Han har bland annat varit Chief Financial Officer (CFO) konsult vid Arexis AB, som sedan slogs ihop med Biovitrum. Pålsson har även arbetat som Business Controller konsult för Albireo Group, en avknoppning från AstraZeneca 2008 som är noterat på Nasdaq i New York sedan april 2016.

STYRELSE

PhD - Styrelseordförande

Catharina Bäärnhielm

Catharina har lång erfarenhet av flera seniora positioner inom läkemedelsindustrin, bl.a. som Vice President och Global Projektledare vid AstraZeneca och täcker alla faser inom läkemedelsutveckling, från idé till färdigt läkemedel. Hon har tidigare varit ansvarig för en stor forskningsorganisation och har omfattande erfarenhet av globala forsknings- och utvecklingsstrategier samt att driva samarbeten mellan industri och akademi. Catharina är även styrelseordförande för Cereno Scientific AB (noterad på Spotlight), styrelsemedlem på GU Ventures AB samt senior rådgivare till Karolinska Institutet. Catharina är apotekare och farmacie doktor.

PhD – Styrelsemedlem

JANE BUUS LAURSEN

Jane är Corporate Vice President och chef för Novo Nordisks kommersiella affärsutveckling. Laursen har tidigare arbetat 15 år på AstraZeneca där hon genomförde ett stort antal affärer med läkemedels- och biotechföretag samt akademin. Affärerna sträckte sig över hela transaktionsspannet inom AstraZenecas strategiska områden, från uppstartsfas till slutgiltig affär. Janes CV innehåller bland annat licensavtal, fusioner, avknoppningar och kommersiella samarbeten.

MD, PhD - Styrelsemedlem och uppfinnare

KJELL OLMARKER

Med över 100 publikationer är Kjell ansedd som en av världens mest välrenommerade forskare inom området kronisk ryggsmärta. Kjell är professor vid Göteborgs Universitet och arbetar idag aktivt med utvecklingen av STA363. Han utför även de flesta in vivo-projekten i företaget samt bistår styrelsen i vetenskapliga frågor.

PhD, MD - Styrelsemedlem

Erik Kinnman

Erik Kinnman har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Han har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorsexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring. Han är också verkställande direktör för Abliva AB.

BSc - Styrelsemedlem

PATRIK SJÖSTRAND

Patrik Sjöstrand är investeringsansvarig på Almi Invest. Under de senaste 20 åren har Patrik främst arbetat som projektledare, verkställande direktör och operativt ansvarig för nystartade och mindre bolag. Han har även över 10 års erfarenhet av arbete som styrelseledamot.

Vetenskapliga rådgivare

MD, PhD

Björn Strömqvist

Björn Strömqvist är professor i Ortopedisk Kirurgi på Ryggenheten, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Hans forskning har fokuserat på spinal instabilitet, utfallsstudier, tumörer, frakturer samt minimalt invasiv ländryggskirurgi. Björn har publicerat c:a 250 arbeten i välrenomerade vetenskapliga tidskrifter. Han har varit en nyckelperson i uppbyggnaden och utvecklingen av det Svenska Ryggregistret och sitter i dess styrgrupp. Björn är medlem i ett stort antal internationella organisationer inom ryggkirurgi och har mottagit flera prestigefyllds priser såsom the Acromed Award, the Volvo Award och Eurospine Best Paper Award.

MD, PhD

Jan Willem Kallewaard

Jan-Willem Kallewaard är chef både för Smärtenheten vid Amsterdam Medical Centre och Rijnstate Hospital i Arnhem, Nederländerna. Hans huvudsakliga intresse är kring smärtlindring med speciellt fokus på ländryggssmärta. Jan leder flera kliniska prövningar på diskrelaterad ländryggssmärta såsom effekterna av intradiskal Gelstix och av neuromodulation. Han har också utvärderat effekterna av intradiskalt metylenblått i en stor fas 2-studie. Han har publicerat flera arbeten kring effekterna av nervstimulering vid diskogen ländryggssmärta. Jan var tidigare ordförande för det Holländska Sällskapet för Anestesiologer och är för närvarande ordförande för sällskapets smärtsektion.

MSc

Jeff F. Doerzbacher

Jeff Doerzbacher har en bakgrund inom biologi, kemi och statistik och har mer än 30 års erfarenhet i design, utförande och analys av kliniska studier. Jeff har arbetat både för stora internationella bolag inom biotech- och medtechsektorn samt för kontraktforskningsorganisationer och nystartade biotechbolag. I dessa roller utvecklade han en brad erfarenhet kring alla aspekter av klinisk utveckling inklusive regulatoriska aspekter, biostatistik och kvalitetskontroll. Jeff har en ingående kunskap kring interaktioner med regulatoriska myndigheter och framför allt FDA.

VILL DU VETA MER?

Tveka inte att kontakta oss för mer information om Stayble Therapeutics eller för att diskutera samarbetsmöjligheter.

info@stayble.se