Kjell Olmarker är på ett uppdrag

Stayble Therapeutics grundades av professor Kjell Olmarker 2015. Fyra år senare utvärderades hans behandling av kronisk ländryggssmärta i en klinisk fas 1b-prövning i Sverige. Vad kommer hända under de närmsta fem åren?

Det måste finnas ett bättre och enklare sätt.

Kjell Olmarkers intresse för ryggsmärta började när han studerade ischiasnerven och den smärta den kan orsaka hos många människor. I dagsläget syftar de flesta behandlingsmetoder till att minska trycket på nerverna och att angripa symptomen.

– Jag har varit på många konferenser om ryggkirurgi som en behandling. Den generella slutsatsen är att steloperation, som är en mycket kostsam och invasiv metod, bara hjälper mellan 60-80% av de behandlade patienterna.

Tillgänglig för majoriteten
Så även om steloperation förbättrar livet för 60-80% av patienterna kommer det aldrig vara en lösning för den stora majoriteten av människor med kronisk ländryggssmärta. Idag behandlas endast 1% av människorna med diskrelaterad ländryggssmärta med steloperation eller proteskirurgi.

– Jag har alltid känt att det måste finnas en bättre och mindre invasiv behandling som är tillgänglig för en större andel av de sjuka. När jag frågar ryggkirurger som utför steloperationer om de själva skulle vilja genomgå steloperation säger väldigt få ja.

Vilken vision har du för Stayble och STA363?

– Den huvudsakliga styrkan som gör STA363 unik är dess enkelhet och kostnadseffektivitet. Istället för invasiv kirurgi eller fysioterapi under lång tid är vårt mål att erbjuda patienterna smärtlindring inom en kort tid – till en bråkdel av kostnaderna.

STA363 har utvärderats i en fas 1b-studie. Stayble planerar att starta en fas 2b-prövning 2020.

– Jag tror starkt att vi kan ta produkten snabbt till marknaden till en jämförelsevis låg kostnad. Ett skäl till detta är att behandlingen baseras på en väldokumenterad molekyl i en ny beredning vilket förenklar allt. Till skillnad från traditionella läkemedelsutvecklingsprojekt finns det inget behov av farmakokinetiska eller ytterligare toxikologiska studier. Detta kommer väsentligt hålla nere kostnaderna, riskerna och utvecklingstiden.

Vem kommer ha nytta av behandlingen?
– Jag tror att STA363 kommer erbjuda fördelar för många intressenter och kommer vara framgångsrik på en global nivå, inklusive länder med begränsade resurser och sjukvård. Proceduren är lätt att utföra, allt man behöver är en röntgenapparat och en ryggkirurg eller röntgenläkare som ger injektionen. Jag tror vi står inför en mycket ljus framtid!

Att vänta på en flygplats...väcker ibland tankar kring åldrande

Disken börjar degenerera i den tidiga 20-årsåldern och sprickor bildas i anulus fibrosus (väggen). Därefter blir disken instabil och dessa förändringar möjliggör läckage av inflammatoriska substanser från nucleus pulposus (kärnan). Denna process irriterar nerver i och utanför disken vilket leder till smärta. Men när man når 65-70 år brukar disken ofta stabiliseras spontant och smärtan avtar.

– Det var så jag fick idén till STA363. Jag satt på en flygplats efter en konferens om ländryggssmärta och ryggkirurgi. Mitt plan var försenat och mina tankar vandrade iväg. Jag funderade: Tänk om vi kunde replikera den naturliga processen i en disk? Om vi kunde stabilisera kärnan kanske läckaget skulle hindras och sålunda lindra smärtan. Detta är fortfarande den huvudsakliga hypotesen bakom STA363.

VILL DU VETA MER?

Vi letar ständigt efter passionerade människor intresserade av att hjälpa oss att fullfölja vår vision. Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi snarast.

info@stayble.se