Tänk om det fanns en effektiv behandling!

Stayble Therapeutics behandling kan erbjuda ett prisvärt, snabbt och enkelt alternativ för de miljontals människor med kronisk diskrelaterad ländryggssmärta som inte svarar på smärtstillande preparat eller fysioterapi och som inte är lämpliga för, eller har råd med, alternativt inte vill bli opererade.

STA363

Genom injektion av en terapeutiskt verkande substans i disken angriper vår behandling, kallad STA363, huvudorsakerna till kronisk ländryggssmärta, läckage och instabilitet. Denna substans är väldokumenterad och har använts i decennier i människor vilket medger en relativt snabb, kostnadseffektiv och riskminimerad väg till marknaden.

 

Behandlingen i korthet

Behandling med STA363 är en världsunik patentsökt innovation för att stabilisera degenererade diskar. Diskrelaterad kronisk ländryggssmärta försvinner ofta spontant efter lång tid som en följd av att disken blivit bindvävsomvandlad och stel. STA363 förkortar denna tid från decennier till ett fåtal månader. I motsats till kostsamma och långvariga procedurer som steloperation och sjukgymnastik ges STA363 som en engångsinjektion.

TAR BORT GRUNDORSAKERNA TILL SMÄRTAN

Cellerna stimuleras att bilda kollagen and omvandla den degenererade disken till bindväv efter direktinjektion av en biologiskt aktiv substans. Detta reducerar läckage av inflammatoriska ämnen och bidrar till återstabilisering av rörelsesegmentet. Behandlingen med STA363 har potential att avlägsna grundorsaken till smärta genom denna stabilisering av disken.

EN LÄTTILLGÄNGLIG BEHANDLING AV KRONISK LÄNDRYGGSSMÄRTA. FÖR ALLA.

Staybles behandling är avsedd för patienter som lider av ländryggssmärta som antas förorsakas av diskdegeneration. Vår huvudsakliga målsättning är att hjälpa människor som inte svarar tillräckligt på konservativ behandling. Vår behandling är mycket mindre tidskrävande än konservativa terapier och en erfaren röntgenläkare eller ryggkirurg kan utföra den på mindre än en timme.

Fördelarna med STA363

Dagens tillgängliga kirurgiska behandlingar är baserade på olika typer av implantat, och nya produkter inom detta fält ger endast små fördelar för patienten jämfört med äldre. Behandling med STA363, å andra sidan, är minimalt invasiv och utgörs av en singelinjektion av läkemedlet i disken. Produkten angriper den kroniska smärtan farmakologiskt till skillnad från fysioterapi och kirurgi. Detta innebär flera fördelar för alla intressenter.

Varaktig symptomlindring

Patienternas smärta, funktionsnedsättning och sänkta livskvalitet förväntas reduceras signifikant. Behandlingen antas ha en livslång effekt som uppkommer snabbare än efter kirurgiska ingrepp och den kräver ingen långvarig rehabilitering.

Lägre kostnader för betalare

Den direkta kostnaden för steloperation/proteskirurgi är för närvarande cirka 20.000 USD och STA363 har potentialen att avsevärt reducera kostnaden för behandling.

Fler patienter kan behandlas

STA363 erbjuder en lättanvänd behandling som möjliggör att ryggkliniker kan behandla fler patienter. De patienter som passar för behandling med STA363 överlappar bara minimalt med de som är lämpliga för ryggkirurgi.

Fördelar för samhället

Ryggkirurgi fordrar runt ett halvårs rehabilitering och ett par månaders sjukskrivning. STA363 kan erbjuda en drastiskt snabbare återgång till ett produktivt liv.

Vill du veta mer?

Vi letar ständigt efter passionerade partners och investorer intresserade av att hjälpa oss att fullfölja vår vision. Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi snarast.

info@stayble.se