Stayble presenterar på EUROSPINE Annual Meeting 2020

07 Oct 2020

Stayble Therapeutics meddelade idag att professor Anders Lehmann, VP Development, kommer att hålla ett föredrag med titeln ”Sclerosation of the intervertebral disc using lactic acid in patients with discogenic chronic low back pain: results from a phase 1b trial” vid EuroSpine Annual Meeting. Konferensen kommer att äga rum virtuellt 6-9 oktober 2020.

Anders Lehmann, VP Development, Stayble, kommenterade: ”EUROSPINE Annual Meeting är en av de största internationella vetenskapliga kongresserna inom ryggforskning. Det är viktigt för Stayble att närvara vid dessa kongresser för att presentera och diskutera vår forskning med den internationella expertisen. Endast 7 procent av de inskickade bidragen valdes ut för oral presentation vid denna konferens vilket vittnar om det stora intresset för vårt nya och innovativa koncept.”

Abstrakt kan läsas här. Titeln är: 34. Sclerosation of the intervertebral disc (ivd) using lactic acid (la) in patients with discogenic chronic low back pain: results from a phase 1b trial

Läs mer på www.eurospinemeeting.org

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.