Stayble har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter i Nederländerna om start av klinisk fas 2b studie.

09 Mar 2020

Bolaget kan meddela att ett viktigt steg för start av klinisk fas 2b studie under Q2 har genomförts. Bolaget har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter samt etiska kommittéer i Nederländerna samt tidigare i Ryssland. Två av de tre länderna som Bolagets fas 2b-studie planeras att genomföras i. Ansökan till spanska myndigheter beräknas skickas in under mars.

Målet med den klinisk fas 2b prövningen är att påvisa en säkerhet och tolerabilitet och klinisk relevant minskning i smärta i patienter. Studien kommer att inkludera ca 100 patienter och genomföras vid ca 20 kliniker i Nederländerna, Ryssland och Spanien.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.