Staybles prekliniska data samt den kliniska fas Ib-studien med STA363 publiceras i tidskriften SPINE

01 Oct 2020

En artikel baserad på resultat från Staybles prekliniska studier samt den kliniska fas Ib-studien med STA363 har publicerats i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Spine.

”Det är viktigt med extern validering av vår forskning och läkemedelsutveckling. Publicering av kliniska studieresultat i en av de högst rankade tidskrifterna inom vårt område, Spine, avspeglar det stora intresset för STA363 och är en milstolpe för bolaget”, säger Anders Lehmann, VP Development, Stayble.

Artikeln presenterar Staybles prekliniska och tidiga kliniska forskning med konklusionen att STA363 inducerar bindvävsomvandling i ryggdisken samt att behandlingen är säker och tolerabel. Spine är en internationellt ledande tidskrift inom forskning gällande behandlingar av ryggbesvär.

VD Andreas Gerward kommenterar: “Spine är den ledande tidskriften inom vårt terapiområde. En bättre kvalitetsstämpel för vår forskning kan vi inte få. Det kommer vara en viktig faktor i kommande diskussioner med vetenskapliga specialister och framtida samarbetspartners.”

Staybles genomför nu en fas IIb studie med STA363 i patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Artikeln: Olmarker; Gerward, Isberg, Lehmann, Berg - Translational Studies on Biologic Fusion of a Vertebral Segment as a Novel Treatment Modality for Low Back Pain, SPINE (2020). doi: 10.1097/BRS.0000000000003699. Online ahead of print.

Länk till Spine: https://journals.lww.com/spinejournal

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.