Idag inleds handeln i Staybles aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

09 Mar 2020

Idag, den 9 mars 2020, inleds handeln i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet ”STABL” med ISIN-kod SE0013513652 och teckningsoptionen under namnet ”STABL TO1” med ISIN-kod SE0013748381.

Nyemission av units inför notering

Bolagets unitemission om 35 MSEK som genomfördes i början av 2020 tecknades till totalt cirka 153 MSEK (vilket motsvarar en teckningsgrad om totalt cirka 436 %). Bolaget tillfördes genom emissionen omkring 830 nya aktieägare.

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.