Stayble startar klinisk fas 2b-studie i Spanien

06 Oct 2020

Stayble Therapeutics meddelade idag att Bolaget har initierat den första kliniken i Spanien för sin kliniska fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363. Patientrekryteringen påbörjas omgående. Bolaget har nu startat upp kliniker i de tre länder studien planeras genomföras i: Nederländerna, Ryssland och Spanien. STA363 riktar sig till patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

VD Andreas Gerward kommenterar: COVID-19 och således tillgången till sjukvården har varit en utmaning för oss i arbetet med att kunna starta upp kliniker. Att vi nu också har initierat den första kliniken i Spanien och därmed initierat alla planerade länder för studien, är något jag är mycket stolt över. Jag ser fram emot att fler kliniker startar upp och inom kort påbörjar behandling av den första patienten i Spanien. Parallellt följer vi noga utvecklingen av COVID-19 och vidtar åtgärder med syfte att minimera dess påverkan på studien. Vi håller vår övergripande tidsplan vad gäller patientrekrytering och genomförandet av fas 2b-studien, trots en senare start än planerat i Spanien.

Målet med den kliniska fas 2b-studien är att påvisa säkerhet, tolerabilitet och minskning i smärta efter behandling med STA363. Smärtan mäts med en numerisk skattningsskala mellan 0-10, vilket innebär ingen smärta alls (0) till extrem smärta (10). Patienterna kommer att följas i 12 månader för att bättre förstå vilka långtidseffekter STA363 har. Studien kommer att inkludera cirka 100 patienter och genomföras vid cirka 20 kliniker i Nederländerna, Ryssland och Spanien.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.