Stayble senarelägger årsstämman till följd av COVID-19

03 Apr 2020 Regulatorisk

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, har Staybles styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till den 8 juni 2020. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 8 maj i Göteborg.

Stayble avser att hålla årsstämma måndagen den 8 juni 2020 kl 12 i Göteborg, mer detaljer kommer i kallelse som kommer annonseras senast fyra veckor före stämman. Förhoppningen är att stämman då kan arrangeras med lägre risk för aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa och välbefinnande. Vi analyserar utvecklingen noga på samtliga marknader vi är verksamma och utvärderar vilka följder pandemin kan ha på Stayble.

Genom att skjuta på Årsstämman får vi ytterligare tid till att utvärdera hur situationen utvecklas, och dess eventuella påverkan, säger Staybles VD Andreas Gerward.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.