Stayble ger uppdatering om den pågående Fas 2b-studien med anledning av covid-19-pandemin

21 Apr 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics meddelade idag att rekrytering av patienter till bolagets pågående Fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363 går långsammare än beräknat på grund av covid-19-pandemin och de strikta pandemireglerna med flertal ’lock-downs’ i samtliga studieländer. Bolaget förväntas under rådande förutsättningar att kunna rapportera studieresultat under andra halvåret 2022, vilket är senare än tidigare kommunicerats.

”Vi har med glädje konstaterat att patienter fortsätter att rekryteras till vår studie och en stor entusiasm råder bland prövarna på de olika deltagande klinikerna. Samtidigt ser vi det som oerhört viktigt att värna om patienternas och sjukvårdens säkerhet samt att vården av covid-sjuka prioriteras. Vi, tillsammans med deltagande kliniker, är optimistiska att rekryteringstakten kommer att öka så snart rådande pandemivåg lugnar sig och samhällena börjar öppna upp igen. Vi har den senaste månaden sett en ökad aktivitet på de center som kan bedriva verksamheten fritt från restriktioner vilket är en god signal att vi kommer att kunna öka takten när lock-downs släpper på fler ställen. Det stora behovet av en effektiv behandling mot kronisk ryggsmärta som kan erbjuda patienter varaktig lindring och ökad funktion är helt oförändrat.” säger Andreas Gerward, VD på Stayble.

Målet med den pågående kliniska Fas 2b-studien är att bekräfta STA363s säkerhet och tolerabilitet samt påvisa minskning i smärta och ökad funktion hos patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Studien ska inkludera cirka 100 patienter uppdelat på tre olika grupper, varav två behandlas med STA363 och en med placebo. Patienterna får en injektion och följs sedan under en tolvmånadersperiod för att bättre förstå STA363s långtidseffekter. Studien har initierats på ett 20-tal kliniker i samtliga tre studieländer, Nederländerna, Ryssland och Spanien.

Denna förlängning av den pågående kliniska Fas 2b-studien kommer inte påverka bolagets kapitalbehov för att slutföra studien.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 13.30 CEST.

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.