Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2020

17 Aug 2020 Regulatorisk

Göteborg, 17 augusti 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april– juni) 2020.

Sammanfattning

Stayble Therapeutics AB redovisade rörlesekostnader med 11 438 (3 051) KSEK under perioden januari – juni 2020. Under andra kvartalet har den kliniska fas 2b-studien med STA363 startats upp vilket återspeglas i rörelsekostnader och resultat.

Perioden 1 januari – 30 juni 2020

 • Rörelsens kostnader uppgick till 11 438 (3 051) KSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11 367 (-3 036) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -11 738 (-3 052) KSEK

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2020)

 • Rörelsens kostnader uppgick till 6 395 (1 214) KSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 324 (-1 214) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -6 334 (-1 227) KSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet (april –juni 2020)

 • I april meddelades att tillverkning och kvalitetssäkring av prövningsläkemedlet (två doser av STA363 och placebo) för den kliniska fas 2b-studien med STA363 genomförts tillsammans med samarbetspartnern APL.
 • I maj erhölls myndighetsgodkännanden i både Spanien och i Ryssland för att få starta den kliniska fas 2b-studien med STA363 i patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.
 • I juni kunde den första kliniken i Ryssland aktiveras och patientrekryteringen till den kliniska fas 2b-studien med STA363 initierades.

Väsentliga händelser efter periodens slut (april –juni 2020)

 • I början av juli kunde bolaget meddela att rekrytering av patienter till den kliniska fas 2b-studien med STA363 har påbörjats i Nederländerna.
 • I slutet av juli meddelades att den första patienten har behandlats i den kliniska fas 2b-studien med STA363.

Finansiell information och kommentarer

Stayble Therapeutics AB har under andra kvartalet hållit årsstämma med val av styrelse där Erik Kinnman ersätter Pontus Ottoson som ledamot. I övrigt är styrelsen oförändrad fram till nästkommande årsstämma.

 

Vd kommenterar

Under det andra kvartalet 2020 har vi gjort stora framsteg med vår kliniska fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363. Kliniker är nu initierade, patientrekrytring pågår samt att första patienten är behandlad. Vi har stort förtroende för våra samarbetspartners som hittills har levererat enligt plan.

Start av fas 2b-studie med sta363

Vårt fokus under andra kvartalet har varit på att förbereda och inleda den kliniska fas 2b-studien med vår läkemedelskandidat STA363, vilken nu är igång. Under perioden har vi, helt enligt plan, slutfört tillverkning av studiesubstans, fått godkänt från samtliga läkemedelsmyndigheter och startat upp den kliniska fas 2b-studien. Studien kommer att inkludera cirka 100 patienter och genomföras på ett 20-tal kliniker i Nederländerna, Ryssland och Spanien.

Studiens nuvarande status

Trots rådande Covid-19 pandemin kunde, enligt plan, den första patienten i Fas 2b-studien behandlas i slutet av juli. Detta är en fantastisk prestation av vårt team och våra samarbetspartners. Patientrekryteringen fortlöper nu parallellt på flera klinker.

Knyter till oss kunskap inför framtiden

Med den kliniska studien igång så vill vi ytterligare stärka teamet inom områden som affärsstrategi och life science. Vid årsstämman så valdes Erik Kinnman in som ny styrelseledamot. Han bidrar med bred erfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn framförallt inom smärtlindring, affärsstrategi och klinisk utveckling.

Blickar framåt

Covid-19 pandemin har hittills inte haft några direkta effekter på Staybles operativa verksamhet eller finansiella ställning utan bolaget följer fortsatt de tidigare fastlagda planerna för utvecklingen av STA363. Eftersom den kliniska fas 2b-studien med STA363 har kommit igång ser vi fram emot flera viktiga milstolpar som kommer att kunna bekräfta hur studien fortlöper. Samtidigt så kommer den operativa verksamheten i Stayble fokusera på att förbereda inför dialoger och möten med potentiella partners och intressenter.

Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor, nya och gamla aktieägare samt våra samarbetspartners ta Stayble genom nästa avgörande steg. Lyckas vi så har vår behandling potentialen att helt förändra hur man behandlar kronisk diskrelaterad ryggsmärta och minska smärtan hos miljontals patienter.

Göteborg den 17 augusti 2020

Andreas Gerward, VD

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.