Pressmeddelanden

01 December 2021

Stayble Therapeutics presenterade på Stora Aktiedagen Stockholm 2021

Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward höll den 30 november 2021 en presentation på Stora Aktiedagen Stockholm 2021, vilket är ett evenemang arrangerat av Aktiespararna. Evenemanget, som äger rum...

18 November 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2021

Göteborg, 18 november 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet (juli-september) 2021...

04 November 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics presenterar interimsdata från pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) genomför för närvarande en fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363. Bolaget har analyserat blindade data och resultatet visar på ...

16 August 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2021

Göteborg, 16 augusti 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april– juni) 2021...

02 June 2021 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 2 juni 2021

Idag, den 2 juni 2021, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet....

17 May 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2021

Göteborg, 17 maj 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2021...

03 May 2021 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 2 juni 2021 kl. 12.00 på bolagets kontor på Arvid Hedvalls Backe 4, våning 6 i Göteborg. Inregistrering till...

03 May 2021 Regulatorisk

Stayble offentliggör årsredovisning för 2020

Göteborg, 3 maj 2021 – Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2020....

28 April 2021

Stayble förstärker sitt team genom rekrytering av VP CMC och Regulatory Affairs

Stayble Therapeutics meddelade idag att bolaget förstärker sitt team genom rekrytering av Dr. Sara Richardson i den nyskapade rollen VP CMC and Regulatory Affairs. Dr. Richardson kommer främst att ...

21 April 2021 Regulatorisk

Stayble ger uppdatering om den pågående Fas 2b-studien med anledning av covid-19-pandemin

Stayble Therapeutics meddelade idag att rekrytering av patienter till bolagets pågående Fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363 går långsammare än beräknat på grund av covid-19-pandemin ...

31 March 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör bokslutskommunikén för 2020

Göteborg, 31 mars 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar bokslutskommuniké för 2020....

10 March 2021

Stayble stärker den vetenskapliga rådgivande kommittén med professor Hans Jörg Meisel

Stayble Therapeutics meddelade idag att företagets vetenskapliga rådgivande kommitté utökas genom utnämningen av professor Hans Jörg Meisel, Berlin, Tyskland. Professor Meisel tillför ytterliga...

04 March 2021 Regulatorisk

Sista dag för handel med BTA

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 8 mars 2021 och stoppdag är den 10 mars 2021....

22 February 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics företrädesemission övertecknad

Den 17 februari 2021 avslutades teckningstiden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 268 procent av b...

03 February 2021 Regulatorisk

Information om handel med teckningsrätter och BTA

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) informerar härmed att första dag för handel med teckningsrätter och betald tecknad aktie (”BTA”) i samband med Bolagets pågående f...

03 February 2021 Regulatorisk

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen). Även all...

27 January 2021 Regulatorisk

Stayble offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 3 februari 2021. Prospe...

21 January 2021

Stayble stärker den vetenskapliga rådgivande kommittén med amerikanska opinionsledare

Stayble Therapeutics meddelade idag att företagets vetenskapliga rådgivande kommitté har utsett två nya medlemmar - dr Aaron Calodney och dr Douglas Beall. Deras expertis och erfarenhet inom ryggr...

18 December 2020 Regulatorisk

Stayble beslutar genomföra företrädesemission i syfte att säkerställa slutförandet av pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där även al...

04 December 2020 Regulatorisk

Stayble initierar kapitaliseringsplan och inleder marknadssondering i syfte att säkerställa genomförandet av pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att inleda förberedelser för att säkerställa kapital för genomförande av den pågåen...

04 December 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Totalt nyttjades 7 122 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,3 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 7 122 aktier till teckningskurs 12,30 SEK per aktie. Genom nyttjandet av dess...

17 November 2020

Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB inleds idag den 17 november 2020

Idag är första dagen för utnyttjande av TO1 för teckning av aktier som löper till och med 1 december 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs o...

16 November 2020 Regulatorisk

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB har fastställts till 12,30 SEK

Stayble Theraputics AB genomförde under det första kvartalet 2020 i samband med noteringen på Nasdaq First North Growt Market, en nyesemission av units där en unit bestod av en nyemitterad aktie o...

16 November 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2020

Göteborg, 16 november 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet (juli– september) 2020....

07 October 2020

Stayble presenterar på EUROSPINE Annual Meeting 2020

Stayble Therapeutics meddelade idag att professor Anders Lehmann, VP Development, kommer att hålla ett föredrag med titeln ”Sclerosation of the intervertebral disc using lactic acid in patients wi...

06 October 2020

Stayble startar klinisk fas 2b-studie i Spanien

Stayble Therapeutics meddelade idag att Bolaget har initierat den första kliniken i Spanien för sin kliniska fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363. Patientrekryteringen påbörjas omgående...

01 October 2020

Staybles prekliniska data samt den kliniska fas Ib-studien med STA363 publiceras i tidskriften SPINE

En artikel baserad på resultat från Staybles prekliniska studier samt den kliniska fas Ib-studien med STA363 har publicerats i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Spine....

17 August 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2020

Göteborg, 17 augusti 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april– juni) 2020....

31 July 2020 Regulatorisk

Första patient behandlad i Staybles kliniska fas 2b-studie

Stayble Therapeutics kan idag, 31 juli 2020, meddela att den första patienten har behandlats i Bolagets kliniska fas 2b-studie. STA363 riktar sig till patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryg...

02 July 2020

Staybles kliniska fas 2b-studie har nu också startat i Nederländerna

Stayble kan idag, 2 juli 2020, meddela att Bolaget har initierat den första kliniken i Nederländerna och kan nu börja rekrytera patienter där. Bolaget har tidigare startat upp de första klinikern...

16 June 2020 Regulatorisk

Staybles kliniska fas 2b-studie har startat

Stayble kan idag, 16 juni 2020, meddela att Bolaget har startat sin fas 2b studie med STA363 genom att den första kliniken i Ryssland nu är initierad och kan börja rekrytera patienter. STA363 rikta...

08 June 2020 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 8 juni 2020 - rättelse

Tidigare PM hade felaktig hänvisning till MAR. Idag, den 8 juni 2020, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattade...

08 June 2020 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 8 juni 2020

Idag, den 8 juni 2020, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet....

20 May 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b-studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Ryssland

Stayble kan idag, 20 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från ryska myndigheter för start av klinisk fas 2b-studie med STA363. Bolaget har tidigare fått godkännande av landets eti...

18 May 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020 - rättelse

Uppdatering, tidigare PM (2020-05-18, 08.00) saknade bilagd kvartalsrapport. Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 20...

18 May 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020

Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2020....

07 May 2020 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 8 juni 2020 kl. 12.00 på Sahlgrenska Science Park på Medicinaregatan 8A i Göteborg. Inregistrering till årss...

01 May 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Spanien

Stayble kan idag, 1 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från spanska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Bolaget har tidigare fått godkännande av landets et...

21 April 2020 Regulatorisk

Stayble offentliggör årsredovisning för 2019

Göteborg, 21 april 2020 – Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2019....

14 April 2020

Stayble har tillsammans med APL slutfört tillverkningen av prövningsläkemedlet till den kommande kliniska fas 2b studien.

Bolaget kan meddela att prövningsläkemedlet (två doser av STA363 och placebo) nu har tillverkats och kvalitetssäkrats av vår samarbetspartner APL....

03 April 2020 Regulatorisk

Stayble senarelägger årsstämman till följd av COVID-19

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, har Staybles styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till den 8 juni 2020. Årsstämman var ur...

17 March 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Nederländerna

Stayble kan idag, 17 mars 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från nederländska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Finalt godkännande är villkorat av att etik...

17 March 2020

Stayble har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter i Spanien om start av klinisk fas 2b studie.

Bolaget kan meddela att ytterligare ett viktigt steg för start av klinisk fas 2b studie med STA363 under Q2 har genomförts. Bolaget har nu också skickat in ansökningar till regulatoriska myndighet...

09 March 2020

Stayble har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter i Nederländerna om start av klinisk fas 2b studie.

Bolaget kan meddela att ett viktigt steg för start av klinisk fas 2b studie under Q2 har genomförts. Bolaget har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter samt etiska kommittéer i Nede...

09 March 2020

Idag inleds handeln i Staybles aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 9 mars 2020, inleds handeln i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet...

06 March 2020

Stayble utser Mangold till likviditetsgarant

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med första dag för hande...

04 March 2020 Regulatorisk

Stayble har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 9 mars 2020

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq ...

25 February 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019

Göteborg, 25 februari 2020 – Stayble Therapeutics AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019....

21 February 2020

Staybles unitemission tecknades till 436%

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), A...

17 February 2020

Imorgon är sista dag för teckning i Staybles unitemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), A...

18 November 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2021

Göteborg, 18 november 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet (juli-september) 2021...

04 November 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics presenterar interimsdata från pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) genomför för närvarande en fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363. Bolaget har analyserat blindade data och resultatet visar på ...

16 August 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2021

Göteborg, 16 augusti 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april– juni) 2021...

02 June 2021 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 2 juni 2021

Idag, den 2 juni 2021, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet....

17 May 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2021

Göteborg, 17 maj 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2021...

03 May 2021 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 2 juni 2021 kl. 12.00 på bolagets kontor på Arvid Hedvalls Backe 4, våning 6 i Göteborg. Inregistrering till...

03 May 2021 Regulatorisk

Stayble offentliggör årsredovisning för 2020

Göteborg, 3 maj 2021 – Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2020....

21 April 2021 Regulatorisk

Stayble ger uppdatering om den pågående Fas 2b-studien med anledning av covid-19-pandemin

Stayble Therapeutics meddelade idag att rekrytering av patienter till bolagets pågående Fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363 går långsammare än beräknat på grund av covid-19-pandemin ...

31 March 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör bokslutskommunikén för 2020

Göteborg, 31 mars 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar bokslutskommuniké för 2020....

04 March 2021 Regulatorisk

Sista dag för handel med BTA

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 8 mars 2021 och stoppdag är den 10 mars 2021....

22 February 2021 Regulatorisk

Stayble Therapeutics företrädesemission övertecknad

Den 17 februari 2021 avslutades teckningstiden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 268 procent av b...

03 February 2021 Regulatorisk

Information om handel med teckningsrätter och BTA

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) informerar härmed att första dag för handel med teckningsrätter och betald tecknad aktie (”BTA”) i samband med Bolagets pågående f...

03 February 2021 Regulatorisk

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen). Även all...

27 January 2021 Regulatorisk

Stayble offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 3 februari 2021. Prospe...

18 December 2020 Regulatorisk

Stayble beslutar genomföra företrädesemission i syfte att säkerställa slutförandet av pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där även al...

04 December 2020 Regulatorisk

Stayble initierar kapitaliseringsplan och inleder marknadssondering i syfte att säkerställa genomförandet av pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att inleda förberedelser för att säkerställa kapital för genomförande av den pågåen...

04 December 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Totalt nyttjades 7 122 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,3 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 7 122 aktier till teckningskurs 12,30 SEK per aktie. Genom nyttjandet av dess...

16 November 2020 Regulatorisk

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB har fastställts till 12,30 SEK

Stayble Theraputics AB genomförde under det första kvartalet 2020 i samband med noteringen på Nasdaq First North Growt Market, en nyesemission av units där en unit bestod av en nyemitterad aktie o...

16 November 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2020

Göteborg, 16 november 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet (juli– september) 2020....

17 August 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2020

Göteborg, 17 augusti 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april– juni) 2020....

31 July 2020 Regulatorisk

Första patient behandlad i Staybles kliniska fas 2b-studie

Stayble Therapeutics kan idag, 31 juli 2020, meddela att den första patienten har behandlats i Bolagets kliniska fas 2b-studie. STA363 riktar sig till patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryg...

16 June 2020 Regulatorisk

Staybles kliniska fas 2b-studie har startat

Stayble kan idag, 16 juni 2020, meddela att Bolaget har startat sin fas 2b studie med STA363 genom att den första kliniken i Ryssland nu är initierad och kan börja rekrytera patienter. STA363 rikta...

08 June 2020 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 8 juni 2020 - rättelse

Tidigare PM hade felaktig hänvisning till MAR. Idag, den 8 juni 2020, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattade...

08 June 2020 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 8 juni 2020

Idag, den 8 juni 2020, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet....

20 May 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b-studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Ryssland

Stayble kan idag, 20 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från ryska myndigheter för start av klinisk fas 2b-studie med STA363. Bolaget har tidigare fått godkännande av landets eti...

18 May 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020 - rättelse

Uppdatering, tidigare PM (2020-05-18, 08.00) saknade bilagd kvartalsrapport. Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 20...

18 May 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020

Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2020....

07 May 2020 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 8 juni 2020 kl. 12.00 på Sahlgrenska Science Park på Medicinaregatan 8A i Göteborg. Inregistrering till årss...

01 May 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Spanien

Stayble kan idag, 1 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från spanska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Bolaget har tidigare fått godkännande av landets et...

21 April 2020 Regulatorisk

Stayble offentliggör årsredovisning för 2019

Göteborg, 21 april 2020 – Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2019....

03 April 2020 Regulatorisk

Stayble senarelägger årsstämman till följd av COVID-19

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, har Staybles styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till den 8 juni 2020. Årsstämman var ur...

17 March 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Nederländerna

Stayble kan idag, 17 mars 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från nederländska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Finalt godkännande är villkorat av att etik...

04 March 2020 Regulatorisk

Stayble har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 9 mars 2020

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq ...

25 February 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019

Göteborg, 25 februari 2020 – Stayble Therapeutics AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019....