Latest press releases

June 25, 2024

Stayble Therapeutics presents positive interim data from the ongoing phase Ib study with STA363

Stayble Therapeutics AB (“Stayble” or the “Company”) announces today that the Company’s phase Ib study has reached the follow-up goal of at least 18 patients completing their three-month visit. A total of 24 patients completed the visit. All essential data for evaluating the study’s primary parameters have thus been secured. The company also presents positive interim data with established safety and tolerability (primary study objective) when evaluating available blinded data from the three-month follow-up. The patients will be followed until they complete their six-month visit. Then, the study is unblinded, and patients are divided into groups of those treated with STA363 or placebo. Today, approximately half of the patients have completed their six-month visit. The study is proceeding fully as planned, and the final results are expected to be presented in Q4 2024.

Read more
June 14, 2024 Regulatorisk

(SV) Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör utfall i riktad emission av units

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I STAYBLE THERAPEUTICS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Stayble Therapeutics AB (publ) (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i den riktade emission av units till vissa externa investerare (Fredrik Åhlander, Gerhard Dal, Jens Miöen, Jens Olsson, Jinderman & Partners AB (https://jinderman.se), John Moll, Niklas Estensson, Nils Berg och Stefan Hansson), dels den befintliga aktieägaren Chalmers Ventures AB som styrelsen den 11 juni 2024 beslutat om med stöd av emissionsbemyndigande (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 4 000 000 units, motsvarande totalt 12 000 000 aktier och 8 000 000 teckningsoptioner av serie TO2, tecknades och styrelsen i Bolaget har därför beslutat om tilldelning av samtliga units i den Riktade Emissionen.

Read more
June 11, 2024 Regulatorisk

(SV) Stayble Therapeutics AB (publ) genomför en riktad emission av units om totalt cirka tre miljoner kronor inför kommande resultat från fas 1b-studien

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I STAYBLE THERAPEUTICS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Stayble Therapeutics AB (publ) (”Stayble” eller ”Bolaget”) genomför en riktad emission av sammanlagt 4 000 000 units, där varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2 i Bolaget, motsvarande totalt 12 000 000 aktier och 8 000 000 teckningsoptioner av serie TO2 (den ”Riktade Emissionen”). De teckningsberättigade i den Riktade Emissionen är dels ett antal externa investerare (Fredrik Åhlander, Gerhard Dal, Jens Miöen, Jens Olsson, Jinderman & Partners AB (https://jinderman.se), John Moll, Niklas Estensson, Nils Berg och Stefan Hansson), dels den befintliga aktieägaren Chalmers Ventures AB. Beslut om den Riktade Emissionen har fattats av styrelsen med stöd av emissionsbemyndigande. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd och uppgår till 0,75 kronor per unit, motsvarande 0,25 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsåtaganden har ingåtts avseende den totala emissionsvolymen. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget därmed initialt cirka tre (3) miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, och för det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolaget att, beroende på teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna, tillföras ytterligare cirka två (2) till tre (3) miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Read more
May 21, 2024 Regulatorisk

Stayble Therapeutics publishes interim report for the first quarter of 2024

Stayble Therapeutics AB (“Stayble” or the “Company”) hereby publishes its interim report for the first quarter of 2024. The report is available as an attached document and on the Company’s website, https://staybletherapeutics.com/investor-relations/financial-reports/. Below is a summary of the report.

Read more

Press photos

In need of press photos? Contact us for a curated collection of images and logotypes approved for use in editorial purposes.

press@stayble.se

Upcoming events

No events planned at the moment

Archived events

26October2023

Redeye Investor Forum in Gothenburg 26/10 at 6-8pm

Read more
8March2023

Life-Sciencedagen in Gothenburg March 8 at 17.00

Read more
1December2022

CEO present at Pro-hearing in Stockholm 1 December

Read more
8November2022

CEO present at Aktiedagen Göteborg 8 November 11.00-11.30

Read more

LATEST ARTICLES AND COMPANY ANALYSIS

INVEST IN THE FUTURE TREATMENT OF CHRONIC BACK AND LEG PAIN

Stayble is listed on Nasdaq First North under the ticker STABL. You will find all relevant information on the Stayble share in our Investors section.

Investors