Pressmeddelanden

20 May 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b-studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Ryssland

Stayble kan idag, 20 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från ryska myndigheter för start av klinisk fas 2b-studie med STA363. Bolaget har tidigare fått godkännande av landets eti...

18 May 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020 - rättelse

Uppdatering, tidigare PM (2020-05-18, 08.00) saknade bilagd kvartalsrapport. Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 20...

18 May 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020

Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2020....

07 May 2020 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 8 juni 2020 kl. 12.00 på Sahlgrenska Science Park på Medicinaregatan 8A i Göteborg. Inregistrering till årss...

01 May 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Spanien

Stayble kan idag, 1 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från spanska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Bolaget har tidigare fått godkännande av landets et...

21 April 2020 Regulatorisk

Stayble offentliggör årsredovisning för 2019

Göteborg, 21 april 2020 – Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2019....

14 April 2020

Stayble har tillsammans med APL slutfört tillverkningen av prövningsläkemedlet till den kommande kliniska fas 2b studien.

Bolaget kan meddela att prövningsläkemedlet (två doser av STA363 och placebo) nu har tillverkats och kvalitetssäkrats av vår samarbetspartner APL....

03 April 2020 Regulatorisk

Stayble senarelägger årsstämman till följd av COVID-19

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, har Staybles styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till den 8 juni 2020. Årsstämman var ur...

17 March 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Nederländerna

Stayble kan idag, 17 mars 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från nederländska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Finalt godkännande är villkorat av att etik...

17 March 2020

Stayble har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter i Spanien om start av klinisk fas 2b studie.

Bolaget kan meddela att ytterligare ett viktigt steg för start av klinisk fas 2b studie med STA363 under Q2 har genomförts. Bolaget har nu också skickat in ansökningar till regulatoriska myndighet...

09 March 2020

Stayble har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter i Nederländerna om start av klinisk fas 2b studie.

Bolaget kan meddela att ett viktigt steg för start av klinisk fas 2b studie under Q2 har genomförts. Bolaget har skickat in ansökningar till regulatoriska myndigheter samt etiska kommittéer i Nede...

09 March 2020

Idag inleds handeln i Staybles aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 9 mars 2020, inleds handeln i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet...

06 March 2020

Stayble utser Mangold till likviditetsgarant

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med första dag för hande...

04 March 2020 Regulatorisk

Stayble har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 9 mars 2020

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq ...

25 February 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019

Göteborg, 25 februari 2020 – Stayble Therapeutics AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019....

21 February 2020

Staybles unitemission tecknades till 436%

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), A...

17 February 2020

Imorgon är sista dag för teckning i Staybles unitemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), A...

04 February 2020

Teckningsperioden för Staybles unitemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market inleds idag och Bolaget bjuder in till investerarträffar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), A...

31 January 2020

Stayble Therapeutics AB offentliggör prospekt inför nyemission av units i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), A...

30 January 2020

Stayble Therapeutics AB avser att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomföra nyemission i anslutning till noteringen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), A...

20 May 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b-studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Ryssland

Stayble kan idag, 20 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från ryska myndigheter för start av klinisk fas 2b-studie med STA363. Bolaget har tidigare fått godkännande av landets eti...

18 May 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020 - rättelse

Uppdatering, tidigare PM (2020-05-18, 08.00) saknade bilagd kvartalsrapport. Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 20...

18 May 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q1 2020

Göteborg, 18 maj 2020 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2020....

07 May 2020 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 8 juni 2020 kl. 12.00 på Sahlgrenska Science Park på Medicinaregatan 8A i Göteborg. Inregistrering till årss...

01 May 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Spanien

Stayble kan idag, 1 maj 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från spanska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Bolaget har tidigare fått godkännande av landets et...

21 April 2020 Regulatorisk

Stayble offentliggör årsredovisning för 2019

Göteborg, 21 april 2020 – Stayble Therapeutics, offentliggör idag årsredovisningen för 2019....

03 April 2020 Regulatorisk

Stayble senarelägger årsstämman till följd av COVID-19

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, har Staybles styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till den 8 juni 2020. Årsstämman var ur...

17 March 2020 Regulatorisk

Stayble erhåller godkännande för start av klinisk fas 2b studie med STA363 av regulatoriska myndigheter i Nederländerna

Stayble kan idag, 17 mars 2020, meddela att Bolaget erhållit godkännande från nederländska myndigheter för start av klinisk fas 2b studie med STA363. Finalt godkännande är villkorat av att etik...

04 March 2020 Regulatorisk

Stayble har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 9 mars 2020

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq ...

25 February 2020 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019

Göteborg, 25 februari 2020 – Stayble Therapeutics AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019....