Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för 2019
25februari2020
Årsstämma
8maj2020
Delårsrapport för perioden Q1 2020
18maj2020