Finansiell kalender

Årsstämma
8juni2020
Delårsrapport för perioden Q2 2020
17augusti2020
Delårsrapport för perioden Q3 2020
16november2020
Delårsrapport för perioden Q4 2020
15februari2021