Ledning

Verkställande Direktör sedan 2015

Andreas Gerward, MSc, född 1988

Andreas Gerward har under de senaste 7 åren arbetat med läkemedelsutveckling i mindre företag. Gerward har sedan starten som Verkställande Direktör för Stayble fört bolaget genom utvecklingsfasen till framgångsrika kliniska studier. Andreas har en bakgrund som ingenjör och har en mastersutbildning inom Entrepreneurship and Business Design från Chalmers Tekniska Högskola.

Innehav i bolaget: 330 000 aktier

Vice president inom utveckling sedan 2015

Anders Lehmann, PhD, född 1957

Anders Lehmann har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling från AstraZeneca och ett brett internationellt nätverk. Lehmann har tidigare arbetat i nystartade biotechföretag och även varit medgrundare till ett läkemedelsbolag. Idag är han ansvarig för den kliniska utvecklingen i Stayble. Utöver detta uppdrag innehar Anders Lehmann en enskild firma, NextRx (konsultverksamhet inom läkemedelsbranschen). Lehmann har inga avslutade uppdrag (senaste 5 åren). Anders är doktor i Neurobiologi och har en bakgrund som läkemedelsforskare.

Innehav i bolaget: 90 000 aktier

Medgrundare och Vice President inom affärsutveckling sedan 2017

Mattias Münnich, MSc, född 1979

Mattias Münnich har lång erfarenhet av att driva nystartade bolag. Bolagen har främst verkat inom läkemedels- och medicinteknisk utveckling. Münnich har arbetat med bolag från tidig uppstartsfas till multinationella kliniska fas 2 studier. Mattias har en bakgrund som civilekonom och har en mastersutbildning inom Entrepreneurship and Business Design från Chalmers Tekniska Högskola

Innehav i bolaget: 190 000 aktier

Extern CFO sedan 2018

Thomas Pålsson, MSc, född 1952

Thomas Pålsson har 20 års erfarenhet av den biovetenskapliga sektorn. Han har bland annat varit Chief Financial Officer (CFO) konsult vid Arexis AB, som sedan slogs ihop med Biovitrum. Pålsson har även arbetat som Business Controller konsult för Albireo Group, en avknoppning från AstraZeneca 2008 som är noterat på Nasdaq i New York sedan april 2016. Thomas har en bakgrund som ekonom och har en MBA från School of Economics and Business vid Göteborgs Universitet.

Innehav i bolaget: 2000 aktier