Bolagsstämmor

Årsstämma för räkenskapsåret 2019 kommer att hållas den 8:e maj 2020 i Göteborg