Ägare

Största aktieägare per den 31 december 2019

Namn Antalet aktier Ägarandel
Chalmers Ventures AB 948 000 23,3%
Kjell Olmarker 700 000 17,2%
ALMI Invest Västsverige AB 439 960 10,8%
K-Svets Venture AB 382 880 9,4%
Andreas Gerward 330 000 8,1%
Advecto AB 262 400 6,5%
Mattias Münnich 190 000 4,7%
Bertil Lindkvist 102 280 2,5%
Henrik Lewander Invest and Management AB 91 440 2,2%
Anders Lehmann 90 000 2,2%