Ägare

Största aktieägare per den 31 mars 2019

Namn Antalet aktier Ägarandel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 1 028 000 14,9%
Kjell Olmarker 700 000 10,1%
ALMI Invest Västsverige AB 591 016 8,6%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 463 398 6,7%
K-Svets Venture AB 382 880 5,5%
Andreas Gerward 330 000 4,8%
Bertil Lindkvist 329 922 4,8%
Advecto AB 262 400 3,8%
Avanza Pension 257 905 3,7%
Dragfast AB 200 000 2,9%