Teckningsperioden för Staybles unitemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market inleds idag och Bolaget bjuder in till investerarträffar

19 Feb 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Idag den 4 februari 2020 inleds teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) och löper fram till och med den 18 februari 2020. I samband med teckningsperioden bjuder Bolaget in potentiella investerare till investerarträffar hos Stayble i Göteborg den 11 februari, Mangold i Malmö den 12 februari och Mangold i Stockholm den 13 februari 2020.

Idag inleds teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget offentliggjorde den 31 januari 2020 prospekt för erbjudandet att teckna units i Bolaget. Prospekt och anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.se och på Mangold Fondkommissions AB:s (”Mangold”) hemsida, www.mangold.se
 

Investerarträffar

Investerarträff, 11 februari 2020, kl. 12.00 i Göteborg
Investerarträff, 12 februari 2020, kl. 12.00 i Malmö
Investerarträff, 13 februari 2020, kl. 12.00 i Stockholm

För plats och anmälan se www.staybletherapeutics.se/sv/kommande-events/

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:

  • Elektronisk teckning med bank-ID på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
  • Anmälningssedel som finns tillgänglig på Staybles hemsida, www.staybletherapeutics.se samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
  • Kunder till Nordnet Bank AB (”Nordnet”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna aktier direkt över internet. Ytterligare information kan erhållas på www.nordnet.se.
  • Kunder till Avanza Bank AB (”Avanza”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna aktier direkt över internet. Ytterligare information kan erhållas på www.avanza.se.
     

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.